Hoppa till huvudinnehållet

Airsonett TLA är en rekommenderad behandling av allergisk astma

Temperaturreglerat laminärt luftflöde (Airsonett® TLA) rekommenderas i Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för astma hos barn och vuxna 2023, som ersätter de tidigare rekommendationerna från 2015.

Airsonett TLA är även rekommenderad behandling i EUFOREA:s Pocket guide Asthma 2023.

Behandlingsmål och astmakontroll

“Behandlingsmålet vid vuxen astma är att uppnå sjukdomskontroll (det vill säga symtomfrihet), att förhindra exacerba­tioner (försämringsepisoder) och lungfunktionsnedsättning samt minimera läkemedels­biverkningar. Trots goda behand­lings­möjligheter uppnår endast cirka 30–40 % av alla personer med astma fullgod astmakontroll.”

TLA för barn med astma

Intervention: TLA
Population: Allergisk astma
Effekt: Minskad partikelexponering nattetid med minskad luftvägsinflammation som följd och därmed förbättrad livskvalitet.”

TLA för Vuxna med astma

Intervention: Allergenreducerande åtgärder
Population: Allergisk astma
Effekt: Kan ha avgörande effekt genom minskad allergisk aktivitet i luftvägsslemhinnan och minskade astmasymtom som följd, och därmed ökad livskvalitet.

Kontakta oss gärna för att boka ett möte på er klinik för att lära er mer om TLA och behandling av allergisk astma:

Behandlingsrekommendation EUFOREA

TLA-behandling är med i EUFOREA:s Pocket Guide Asthma som är författad av EUFOREA:s expertpanel, baserat på internationella riktlinjer för behandling av astma. Den riktar sig till icke-respiratoriska kliniker internationellt och gäller behandling av astma hos ungdomar över 12 år och vuxna. Den ska underlätta identifieringen av symtom som stämmer överens med diagnosen astma och de vanligaste samtidiga sjukdomarna.

Vill du veta mer om
Airsonett TLA?

Temperaturreglerat laminärt luftflöde, Airsonett TLA, är en effektiv hembehandling av allergiska sjukdomar som astma och atopisk dermatit. TLA förskrivs genom sjukvården, av barnspecialist, allergolog, lungläkare eller hudläkare. Kontakta oss för att veta mer.