Effektiv behandling av
allergisk astma och eksem
– utan biverkningar

Airsonett® Air4 är en medicinteknisk utrustning för effektiv hembehandling av allergisk astma och eksem. Den patenterade TLA-tekniken ger 99,5% ren luft i andningszonen. Dina luftvägar och immunsystem återhämtar sig när du sover och du vaknar utvilad, redo för en ny dag.

Airsonett Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Rekommenderas i Storbritannien av The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) och Health Improvement Scotland (NHS).

Effektiv

> Reducering av exacerbationer 1
> Förbättrad kontroll av astma och eksem 1, 2, 3, 4
> Förbättrad livskvalitet 2, 3
> Fri från medicinska biverkningar 2

Kliniskt bevisad

Airsonett Air4 ger bevisad minskning av exacerbationer och inflammation i luftvägarna. Den kliniska effekten av Air4 ses inom tre månader och sömn förbättras inom en månad.

Ekonomisk

Hälsoekonomiska studier bekräftar lägre behandlingskostnader jämfört med medicinsk behandling, färre klinikbesök och bättre kontroll på patienters symptom.

item03_grey
Säker Icke-invasiv och icke-farmakologisk behandling utan biverkningar
item04_grey
Pålitlig Registrerad som medicinsk utrustning med bevisad kvalitet
item01_grey
Användarvänlig Enkel att installera och använda i hemmiljö
Airsonett_Image_02_DT_SE@1x

Så här enkelt är det

Airsonett_Illustration_01@1x
Vid sömn är kroppen utsatt för allergener i hög grad
Airsonett_Illustration_02@1x
Airsonett® Air4 ger 99,5% ren luft i andningszonen
Airsonett_Illustration_03@1x
Kroppen kan slappna av och patienten vaknar utvilad

Varför Air4? Den är effektiv

Man in blue shirt

DR. ROBERT BOYLE ET AL
PUBLICERAD I THORAX (2012)

”…vi har visat att minimering av luftburna allergener under natten…kan förbättra livskvaliteten och minska inflammation i luftvägarna hos vuxna och barn med atopisk astma, utan signifikanta biverkningar.”

Airsonett_model_blue_back@1x
Vill du veta mer om Air4?

Har du en patient som du tror skulle kunna bli hjälpt av Air4?

Har du allergisk astma eller eksem, och vill förbättra din livskvalitet?

Kontakta oss

Nyheter

Läs de senaste nyheterna om Airsonett, och se var du kan träffa oss på mässor eller demo event.

Airsonett skriver avtal med Region Kalmar för behandling av svår allergisk astma med TLA
11 November, 2019

Airsonett meddelade idag att bolaget tecknat avtal med Region Kalmar för behandling av patienter med svår allergisk astma. Avtalet är det tredje centrala avtalet i Sverige i år för Airsonett. Avtalet gäller förskrivning av företagets unika behandling, Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA), som bygger på att patienter med svår allergisk astma behandlas med partikelfri luft.

”Vi är väldigt nöjda att kunna teckna avtal med Region Kalmar, som den tredje regionen i år. Vi kan med glädje konstatera att de goda resultaten av behandlingen sprider sig inom sjukvården och att fler patienter med svår allergisk astma kan få hjälp att nå en högre livskvalitet”, säger Anders Due-Boje, VD Airsonett AB.

TLA finns sedan 2015 med i de nationella riktlinjerna för astmabehandling vid svår allergisk astma, och är idag förskrivet till många patienter runtom i Sverige med goda resultat. Behandlingen sker i hemmet med hjälp av Airsonett Air4, en patenterad medicinteknisk produkt, och passar både barn och vuxna.

 

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

 

Om svår okontrollerad astma
Patienter med svår, okontrollerad astma, behandlad enligt Global Initiative for Asthma (GINA) steg 4/5 utgör ungefär 3% av alla patienter med kronisk astma, enligt de senaste befolkningsstudierna som gjorts med hjälp av databaser över behandlingar och förskrivningar. Dessa patienter står dock för en betydligt större del av de astmarelaterade kostnaderna och resursanvändandet inom sjukvården. Typiska behandlingsalternativ för dessa patienter består av höga doser av inhalerade kortikosteroider (ICS) och långverkande β2-agonister (LABA) och/eller systemiska kortikosteroider. På senare år har det utvecklats ett flertal nya preparat för behandling av svår astma, och vissa av dessa preparat, som anti-immunuglobulin E och anti-interleukin 5, har inkluderats i steg 5 i den senaste GINA-rekommendationen. Kostnaderna för behandling med dessa preparat är emellertid väldigt höga. Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA) är en relativt ny behandling för patienter med svår, okontrollerad astma. Behandling med TLA har visat sig kostnadseffektiv enligt bland annat National Institute for Health and Care Excellence (NICE), samt svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

 

Om Airsonett
Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se

Patientundersökning: 97% har bättre livskvalitet med Airsonett
15 November, 2019

Airsonett högre livskvalitet med astma'

Airsonett lägre medicinering astma

Vi har under året genomfört en undersökning bland patienter med allergisk astma som använder Airsonett Air4, och vi är rätt stolta över svaren, om vi får säga det själva.

En majoritet av de tillfrågade har svarat, och av dem så uppger hela 97% (!) att de har bättre livskvalitet med behandlingen. En majoritet av de som svarat uppger att de har mycket bättre livskvalitet. Dessutom uppger 66% att de har kunnat minska sin övriga medicinering.

Vi vill betona att detta är en enkät som vi på Airsonett har utfört, inte en klinisk studie. Vill ni läsa mer om våra kliniska studier så finns de samlade här: https://airsonett.eu/sv/clinical-evidence/

Nytt avtal för Airsonett: patienter med svår allergisk astma i Västra Götalandsregionen kan nu få behandling med TLA via landstinget
20 September, 2019

Västra Götalandsregionen är den senaste i raden av regioner i Sverige att teckna avtal med Airsonett gällande behandling med TLA. Stockholms Läns Landsting och Region Östergötland har sedan tidigare avtal på plats. Avtalet gäller förskrivning av företagets unika behandling, Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA), som bygger på att patienter med svår allergisk astma behandlas med partikelfri luft. Behandling med TLA finns sedan 2015 med i de nationella riktlinjerna för astmabehandling vid svår allergisk astma, och är idag förskrivet till fler än 600 patienter i Sverige med goda resultat. Antalet patienter som får behandlingen har vuxit snabbt de senaste åren.

”Vi är glada för att Västra Götalandsregionen, Sveriges näst största region, nu tecknar avtal med Airsonett. Det är ytterligare ett bevis på att behandling med TLA fått bred acceptans inom svensk astmavård. Vi ser fram emot att kunna hjälpa fler patienter med allergisk astma i ytterligare regioner”, säger Anders Due-Boje, VD Airsonett AB.

 

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

 

Om svår okontrollerad astma
Patienter med svår, okontrollerad astma, behandlad enligt Global Initiative for Asthma (GINA) steg 4/5 utgör ungefär 3% av alla patienter med kronisk astma, enligt de senaste befolkningsstudierna som gjorts med hjälp av databaser över behandlingar och förskrivningar. Dessa patienter står dock för en betydligt större del av de astmarelaterade kostnaderna och resursanvändandet inom sjukvården. Typiska behandlingsalternativ för dessa patienter består av höga doser av inhalerade kortikosteroider (ICS) och långverkande β2-agonister (LABA) och/eller systemiska kortikosteroider. På senare år har det utvecklats ett flertal nya preparat för behandling av svår astma, och vissa av dessa preparat, som anti-immunuglobulin E och anti-interleukin 5, har inkluderats i steg 5 i den senaste GINA-rekommendationen. Kostnaderna för behandling med dessa preparat är emellertid väldigt höga. Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA) är en relativt ny behandling för patienter med svår, okontrollerad astma. Behandling med TLA har visat sig kostnadseffektiv enligt bland annat National Institute for Health and Care Excellence (NICE), samt svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Nyheter