Effektiv behandling av
allergisk astma och eksem
– utan biverkningar

Airsonett® Air4 är en medicinteknisk utrustning för effektiv hembehandling av allergisk astma och eksem. Den patenterade TLA-tekniken ger 99,5% ren luft i andningszonen. Dina luftvägar och immunsystem återhämtar sig när du sover och du vaknar utvilad, redo för en ny dag.

Airsonett Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling.

Effektiv

> Reducering av exacerbationer 1
> Förbättrad kontroll av astma och eksem 1, 2, 3, 4
> Förbättrad livskvalitet 2, 3
> Fri från medicinska biverkningar 2

Kliniskt bevisad

Airsonett Air4 ger bevisad minskning av exacerbationer och inflammation i luftvägarna. Den kliniska effekten av Air4 ses inom tre månader och sömn förbättras inom en månad.

Ekonomisk

Hälsoekonomiska studier bekräftar lägre behandlingskostnader jämfört med medicinsk behandling, färre klinikbesök och bättre kontroll på patienters symptom.

item03_grey
Säker Icke-invasiv och icke-farmakologisk behandling utan biverkningar
item04_grey
Pålitlig Registrerad som medicinsk utrustning med bevisad kvalitet
item01_grey
Användarvänlig Enkel att installera och använda i hemmiljö
Airsonett_Image_02_DT_SE@1x

Så här enkelt är det

Airsonett_Illustration_01@1x
Vid sömn är kroppen utsatt för allergener i hög grad
Airsonett_Illustration_02@1x
Airsonett® Air4 ger 99,5% ren luft i andningszonen
Airsonett_Illustration_03@1x
Kroppen kan slappna av och patienten vaknar utvilad

Varför Air4? Den är effektiv

Man in blue shirt

DR. ROBERT BOYLE ET AL
PUBLICERAD I THORAX (2012)

”…vi har visat att minimering av luftburna allergener under natten…kan förbättra livskvaliteten och minska inflammation i luftvägarna hos vuxna och barn med atopisk astma, utan signifikanta biverkningar.”

Airsonett_model_blue_back@1x
Vill du veta mer om Air4?

Har du en patient som du tror skulle kunna bli hjälpt av Air4?

Har du allergisk astma eller eksem, och vill förbättra din livskvalitet?

Kontakta oss

Nyheter

Läs de senaste nyheterna om Airsonett, och se var du kan träffa oss på mässor eller demo event.

Nytt avtal för Airsonett: patienter med svår allergisk astma i Västra Götalandsregionen kan nu få behandling med TLA via landstinget
September 20, 2019

Västra Götalandsregionen är den senaste i raden av regioner i Sverige att teckna avtal med Airsonett gällande behandling med TLA. Stockholms Läns Landsting och Region Östergötland har sedan tidigare avtal på plats. Avtalet gäller förskrivning av företagets unika behandling, Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA), som bygger på att patienter med svår allergisk astma behandlas med partikelfri luft. Behandling med TLA finns sedan 2015 med i de nationella riktlinjerna för astmabehandling vid svår allergisk astma, och är idag förskrivet till fler än 600 patienter i Sverige med goda resultat. Antalet patienter som får behandlingen har vuxit snabbt de senaste åren.

”Vi är glada för att Västra Götalandsregionen, Sveriges näst största region, nu tecknar avtal med Airsonett. Det är ytterligare ett bevis på att behandling med TLA fått bred acceptans inom svensk astmavård. Vi ser fram emot att kunna hjälpa fler patienter med allergisk astma i ytterligare regioner”, säger Anders Due-Boje, VD Airsonett AB.

 

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

 

Om svår okontrollerad astma
Patienter med svår, okontrollerad astma, behandlad enligt Global Initiative for Asthma (GINA) steg 4/5 utgör ungefär 3% av alla patienter med kronisk astma, enligt de senaste befolkningsstudierna som gjorts med hjälp av databaser över behandlingar och förskrivningar. Dessa patienter står dock för en betydligt större del av de astmarelaterade kostnaderna och resursanvändandet inom sjukvården. Typiska behandlingsalternativ för dessa patienter består av höga doser av inhalerade kortikosteroider (ICS) och långverkande β2-agonister (LABA) och/eller systemiska kortikosteroider. På senare år har det utvecklats ett flertal nya preparat för behandling av svår astma, och vissa av dessa preparat, som anti-immunuglobulin E och anti-interleukin 5, har inkluderats i steg 5 i den senaste GINA-rekommendationen. Kostnaderna för behandling med dessa preparat är emellertid väldigt höga. Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA) är en relativt ny behandling för patienter med svår, okontrollerad astma. Behandling med TLA har visat sig kostnadseffektiv enligt bland annat National Institute for Health and Care Excellence (NICE), samt svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Region Östergötland tecknar centralt avtal med Airsonett gällande behandling med TLA för patienter med svår allergisk astma
8 juli, 2019

Region Östergötlands expertgrupp för andningsorgan har sedan 2016 rekommenderat Airsonett TLA som tilläggsbehandling för vuxna och barn från 6 år med svår allergisk astma, som trots optimal läkemedelsterapi inte fått kontroll över sin sjukdom. Förskrivning har hittills varit begränsad till Allergicentrum Linköping. Med det nya centrala avtalet möjliggörs förskrivning av TLA i hela Region Östergötland, vilket medverkar till att ge jämlik vård i hela regionen.

”Avtalet med Region Östergötland är ytterligare ett kvitto på att behandling med Airsonett TLA får allt mer acceptans i vården. Vi räknar med att ytterligare två-tre större regioner tecknar liknande avtal med oss under hösten”, säger Anders Due-Boje, VD Airsonett AB.

 

Om svår okontrollerad astma
Patienter med svår, okontrollerad astma, behandlad enligt Global Initiative for Asthma (GINA) steg 4/5 utgör ungefär 3% av alla patienter med kronisk astma, enligt de senaste befolkningsstudierna som gjorts med hjälp av databaser över behandlingar och förskrivningar. Dessa patienter står dock för en betydligt större del av de astmarelaterade kostnaderna och resursanvändandet inom sjukvården. Typiska behandlingsalternativ för dessa patienter består av höga doser av inhalerade kortikosteroider (ICS) och långverkande β2-agonister (LABA) och/eller systemiska kortikosteroider. På senare år har det utvecklats ett flertal nya preparat för behandling av svår astma, och vissa av dessa preparat, som anti-immunuglobulin E och anti-interleukin 5, har inkluderats i steg 5 i den senaste GINA-rekommendationen. Kostnaderna för behandling med dessa preparat är emellertid väldigt höga. Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA) är en relativt ny behandling för patienter med svår, okon-trollerad astma. Behandling med TLA har visat sig kostnadseffektiv enligt bland annat National Institute for Health and Care Excellence (NICE), samt svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

 

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

 

Om Airsonett
Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se

Airsonett stödjer appen Allergidagboken – underlättar vård av allergisk astma
1 Mars, 2019

Den nya appen Allergidagboken har utvecklats för IOS och Android i samarbete mellan MACVIA-LR och ARIAR, ett övervakande europeiskt nätverk inom allergi. Appen är ett viktigt hjälpmedel för effektiv behandling av svår allergisk astma eftersom den underlättar för patienter att hålla reda på sina symptom. Appen kan laddas ner på denna länk (https://itunes.apple.com/se/app/allergidagboken-av-macvia-aria/id983596216?mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.peercode.allergydiary&hl=en ) och på Airsonetts webbsida.

”För att sjukvården ska ha möjlighet att följa de dagliga förändringarna är vikten av någon form av symptomdagbok stor. Detta kan med lätthet ske via appen Allergidagboken. Studier har visat på positiva resultat med denna form av allergidagbok eftersom det tydliggör symptomförändringar över tid och blir lättåskådligt både för användaren och sjukvården” säger Therese Sterner, Leg. Allergi, Astma och KOL-sjuksköterska med Hudspecialisering.

Anders Due-Boje, VD på Airsonett, håller med: ”I all behandling är det av yttersta vikt att patienterna kan dokumentera sina symptom. Vi stödjer den här appen, för att hjälpa patienterna att enkelt kunna hålla reda på sina symptom så att sjukvården kan erbjuda optimala vårdinsatser för varje patient.”

Airsonett är en unik behandling för allergisk astma
Airsonett’s teknik TLA innebär att allergiska astmapatienter behandlas med 99,5% ren luft i andningszonen när de sover eller vilar, vilket ger bevisat högre livskvalitet utan medicinska biverkningar. Tekniken är kliniskt dokumenterad under flera år och vinner nu mark i många landsting.

”I egenskap av min roll som Allergisjuksköterska, både i landstingets regi och som konsult, har jag sedan 2007 följt barn och vuxna med svår astma som fått en Airsonett installerad. Att sova under en Airsonett har med något enstaka undantag medfört en enormt positiv skillnad för den enskilde patienten men också för dennes familj. Att sova ostört utan hosta och klåda under en hel natt ökar möjligheten till en bättre vardag. Barn och tonåringar som plötsligt är glada och nästan symtomfria, gör att jag önskar att många fler skulle få prova denna behandling.” säger Therese Sterner, Leg. Allergi, Astma och KOL-sjuksköterska med Hudspecialisering.

Ladda ner pressmeddelandet som pdf.

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu


Nyheter