Airsonett_Customers_01@1x

Atopiskt eksem är vanligt förekommande

Atopiskt eksem har blivit vanligare i Sverige och andra industrialiserade länder under de senaste årtiondena; 15–30 procent av barnen och 2–10 procent av vuxna är drabbade1,2,3,4,5. Mer än 60 procent av de drabbade insjuknar under de två första levnadsåren6,7 och atopiskt eksem är vanligast förekommande i tidiga barndomsår4. Barn växer ofta ifrån sitt atopiska eksem, och ca 60 procent av barn som har haft atopiskt eksem är symtomfria i tonåren. Många av dessa kommer dock att återinsjukna senare i livet och då framför allt med handeksem9.

Vad ligger bakom atopiskt eksem?

  Utveckling av atopiskt eksem kan ha många anledningar, och det finns säkert flera gener som kan bidra till sjukdomen, men mutationer i filaggrin-genen har en väldigt stark koppling till eksemutvecklingen. Det är vanligare att man har de här mutationerna om man har ett svårare eksem, ett eksem som debuterat tidigt och om man även har andra atopiska sjukdomar såsom hösnuva och astma10. Ärftlighet för atopiskt eksem, och andra atopiska sjukdomar, spelar en viktig roll. Denna mutation som kodar för proteiner vilka ska bidrar till att huden bevarar sin barriärfunktion. Om barriärfunktionen är skadad så är det lättare för huden att torka ut. Dessutom uppstår det en inflammation i huden som gör att den blir röd och börjar klia. Det är en kombination av flera av dessa faktorer som tillsammans ger upphov till atopiskt eksem. Eksemet har lättare att bli infekterat med bakterier och virus och kan då behöva annan behandling11.

Airsonett_Eczema_01_@1x
Vilka är symtomen på atopiskt eksem?

  Symtomen på atopiskt eksem är ett tillstånd med torr och kliande hud. Det uppstår ofta ett rött utslag och det kan förekomma plitor och ibland vätskande blåsor. Allvarlighetsgraden varierar från person till person. Vissa har bara små eksemområden med lätt klåda, medan det hos andra kan röra sig om stora hudområden med intensiv klåda och ilsket utslag. Att klia och riva förvärrar utslaget ytterligare och huden kan bli inflammerad och sårig. En infektion yttrar sig som en försämring och tecken på att det är bakterier kan vara att det bildas gulaktiga skorpor på utslaget11.

Airsonett_Eczema_02_@1x

Atopiskt eksem drabbar både barn och vuxna

Hos småbarn upp till 1 år finns utslaget oftast i ansikte, på halsen, sträcksidor av armar och ben, och bålen. Eksemet kan vara vätskande, särskilt på kinder och i hårbotten. Hos barn från ungefär 3–11 år blir eksemet torrare och ofta sönderrivet. Eksemet är symmetriskt lokaliserat i hudveck, ansikte (framför allt runt munnen), på händer och fötter, på skinkor och på bak- och insida av låren. Drabbade områden kan ha mer eller mindre pigment. Hos vuxna är huden allmänt torr och kliande, samt ofta förtjockad på vissa platser till följd av att man kliar på det. Hudutslagen befinner sig i hudveck, ansikte (framför allt runt ögonen, panna och runt munnen) samt på halsen mot skuldror och handleder/händer.

Allergi och andra orsaker till atopiskt eksem

  Det finns många saker som kan förvärra eksemet: Svettning på grund av för varma kläder eller fysisk aktivitet. Kemikalier som diskmedel och tvål. Dammiga miljöer. Vatten, särskilt klorerat vatten. Torrt kallt vinterväder. Minskad luftfuktighet inomhus när huset värms upp. Stress. Sjukdomar, till exempel förkylning eller en infektion i eksemet. Eksem på läpparna och kring munnen blir ofta värre av att man ofta slickar runt munnen när det känns torrt.

  Hos många barn blir klådan värre av citrusfrukter, tomater, jordgubbar, choklad och kiwi. Det beror inte på allergi, utan på att huden är extra känslig. Det kan vara bra att vara uppmärksam på om något i maten verkar få huden att bli sämre.12 Hos barn kan matallergi, även kallad födoämnesallergi, göra eksemet värre. Det är ovanligt hos vuxna. Särskilt under ett års ålder brukar det vara allergi mot komjölk och ibland mot hönsägg. Om barnet är allergiskt mot komjölk brukar det gå över före två till tre års ålder. Äggallergi försvinner vanligtvis före skolåldern. Det kan också vara allergi mot fisk, soja, olika sädesslag och jordnötter. Spädbarn med födoämnesallergi har ofta nässelutslag i eksemet. Ofta har barnet också symtom från luftvägarna och besvär med magen.12

Airsonett_Eczema_03_@1x
Behandling av atopiskt eksem

  Behandling av eksem består i första hand av att smörja med mjukgörare och kortisonsalvor. Även andra läkemedel och ljusbehandling kan ingå i behandlingen. Det är bra att veta att det tar tid att behandla eksem.
  Patientundersökningar har visat att behandling med Airsonett Air4 i många fall lett till stora förbättringar vad gäller eksem för astmapatienter som får behandling för sin allergiska astma. Det pågår kliniska undersökningar om effekten av TLA med Airsonett Air4 mot atopiskt eksem och vi ser fram emot att se resultaten. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer!

Airsonett_Eczema_04_@1x

Referenslista

1. https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Temaartikel/2017/11/Atopiskt-eksem-vanligt-i-alla-aldrar/ Emma K Johansson, överläkare, doktorand, hudkliniken, Södersjukhuset; enheten för dermatologi och venereologi, institutet för medicin Solna, Karolinska institutet, Stockholm

2. Bieber T. Atopic dermatitis. N Engl J Med. 2008;358(14):1483-94.

3. Åberg N, Hesselmar B, Åberg B, et al. Increase of asthma, allergic rhinitis and eczema in Swedish schoolchildren between 1979 and 1991. Clin Exp Allergy. 1995;25(9):815-9.

4. Weidinger S, Novak N. Atopic dermatitis. Lancet. 2016;387(10023):1109-22.

5. S2k guideline on diagnosis and treatment of atopic dermatitis-short version. Thomas Werfel, Annice Heratizadeh at el May 2018 Journal of the German Society of Dermatology 2016;14(1):92-105.

6. Rajka G. Natural history and clinical manifestations of atopic dermatitis. Clin Rev Allergy. 1986;4(1):3-26.

7. Bieber T. Atopic dermatitis 2.0: from the clinical phenotype to the molecular taxonomy and stratified medicine. Allergy. 2012;67(12):1475-82.

8. Ballardini N, Kull I, Lind T, et al. Development and comorbidity of eczema, asthma and rhinitis to age 12: data from the BAMSE birth cohort. Allergy. 2012;67(4):537-44.

9. Williams H, Bigby M, Herxheimer A, et al. Evidence-based dermatology. 3rd Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2014.9)

10. https://www.allergia.se/atopiskt-eksem-kan-bero-pa-mutationer/ Maria Bradley Allergia oktober 2019

11. https://www.netdoktor.se/hud-har/eksem-torr-hud/sjukdomar/atopiskt-eksem-orsaker/

12. https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/hud-har-och-naglar/utslag-och-eksem/atopisk-dermatit–bojveckseksem/

Airsonett_Image_05_DT@1x

Patienter berättar om behandlingen med Airsonett Air4.

Läs patientberättelser

FAQ

Vilka typer av partiklar tar filtret bort?

Studier visar att Airsonett TLA reducerar alla partiklar (både ≥0,5μm och <0,1μm) i andningszonen med mer än 1000 gånger jämfört med innan behandling.

Kan Airsonett TLA ha effekt på eksem, och i så fall hur, när den rena luften bara når andningszonen / ansiktet.

Andra allergirelaterade sjukdomar än astma, som rhinit och eksem, kan också utlösas av luftburna allergener och andra partiklar (irriterande ämnen). Att minimera luftburna irritationer från andningszonen kan därför även lindra symptomen för dessa sjukdomar.

Hur länge ska en patient behandlas?

Airsonett TLA ska användas kontinuerligt varje natt.

Hur kan den vara effektiv även under dagtid när det bara används under natten?

Exponering under natten har en signifikant inverkan på inflammation och symtom när det gäller astma. Detta kan bero på hur autonoma funktioner, steroidhormoner och immunrespons förändrar sig under dygnet. Studier har visat att symptom på dagtid och aktiviteter förbättras avsevärt av att använda Airsonett TLA under natten.

Är Airsonett Air 4 certifierad som medicinsk elektrisk utrustning?

Vår tillverkning är certifierad enligt den högsta EU-föreskriften ISO 60601-1. Airsonett Air4 har testats och befunnits vara i överensstämmelse med regel IEC / EN 60601-1 för medicinsk elektrisk utrustning. Airsonett har full produktansvarsförsäkring för enheten.

Har du frågor?