Hoppa till huvudinnehållet

Atopiskt eksem är allt vanligare

Atopiskt eksem (atopisk dermatit) är en inflammatorisk hudsjukdom med torr hud och återkommande episoder av inflammation och klåda. Atopiskt eksem har blivit vanligare i Sverige och andra industrialiserade länder under de senaste årtiondena; 15–30% av barnen och 2–10% av vuxna är drabbade1,2,3,4,5. Mer än 60% av de drabbade insjuknar under de två första levnadsåren6,7 och atopiskt eksem är vanligast förekommande i tidiga barndomsår4. Barn växer ofta ifrån sitt atopiska eksem, och ca 60% av barn som har haft atopiskt eksem är symptomfria i tonåren. Många av dessa kommer dock att återinsjukna senare i livet och då framför allt med handeksem9.

Vad ligger bakom
atopiskt eksem?

Utveckling av atopiskt eksem kan ha flera orsaker som t.ex. arv och miljö. En av de stora frågorna inom eksemforskningen har varit om mekanismen bakom atopiskt eksem beror på att immunförsvaret reagerar på främmande ämnen som har tagit sig in genom huden eller om det är immunförsvaret som reagerar fel av sig själv och skapar eksemet inifrån. Ett viktigt fynd i jakten på svar var upptäckten att mutationer i filaggrin-genen har en stark koppling till eksemutveckling. Det är vanligare att man har de här mutationerna om man har ett svårare eksem, ett eksem som debuterat tidigt och om man även har andra atopiska sjukdomar såsom hösnuva och astma10. Ärftlighet för atopiskt eksem, och andra atopiska sjukdomar, spelar en viktig roll.

Filaggrin är ett protein i hudcellerna som skyddar huden på flera olika sätt, bland annat bidrar filaggrin till att hålla ihop överhudens hudbarriär. Om barriärfunktionen är skadad så är det lättare för huden att torka ut. Dessutom uppstår en inflammation i huden som gör att den blir röd och börjar klia. Det är en kombination av flera av dessa faktorer som tillsammans ger upphov till atopiskt eksem. Eksemet har lättare att bli infekterat med bakterier och virus och kan då behöva annan behandling11.

Vilka är symptomen på
atopiskt eksem?

Symptom på atopiskt eksem är torr och kliande hud. Det uppstår ofta ett rött utslag och det kan förekomma plitor och ibland vätskande blåsor. Svårighetsgraden varierar från person till person. Vissa har bara små eksemområden med lätt klåda, medan andra kan ha stora hudområden med intensiv klåda och ilsket utslag. Att klia och riva förvärrar utslaget ytterligare och huden kan bli inflammerad och sårig. En infektion yttrar sig som en försämring och tecken på att det är bakterier kan vara att det bildas gulaktiga skorpor på utslaget11.

Kan atopiskt eksem drabba både
barn och vuxna?

Hos små barn upp till ett år finns utslaget oftast i ansiktet, på halsen, på sträcksidor av armar och ben samt på bålen. Eksemet kan vara vätskande, särskilt på kinder och i hårbotten. Hos barn från ungefär tre- till elva-års ålder blir eksemet torrare och ofta sönderrivet. Eksemet är symmetriskt lokaliserat i hudveck, ansikte (framför allt runt munnen), på händer och fötter, på skinkor och på bak- och insidan av låren. Drabbade områden kan ha mer eller mindre pigment.

Hos vuxna är huden allmänt torr och kliande samt ofta förtjockad på vissa platser på grund av att man har kliat på eksemet. Hudutslagen befinner sig i hudveck, ansikte (framför allt runt ögonen, pannan och runt munnen) samt på halsen mot skuldror och handleder/händer.

Allergi och andra orsaker till atopiskt eksem

Det finns många saker som kan förvärra eksemet: Svettning på grund av för varma kläder eller fysisk aktivitet. Kemikalier som diskmedel och tvål. Dammiga miljöer. Vatten, särskilt klorerat vatten. Torrt kallt vinterväder. Minskad luftfuktighet inomhus när huset värms upp. Stress. Sjukdomar, till exempel förkylning eller en infektion i eksemet. Eksem på läpparna och kring munnen blir ofta värre av att man ofta slickar runt munnen när det känns torrt.

Hos många barn blir klådan värre av citrusfrukter, tomater, jordgubbar, choklad och kiwi. Det beror inte på allergi, utan på att huden är extra känslig. Det kan vara bra att vara uppmärksam på om något i maten verkar få huden att bli sämre.12 Hos barn kan födoämnesallergi göra eksemet värre. Det är ovanligt hos vuxna. Särskilt hos barn under ett års ålder brukar det vara allergi mot komjölk och ibland mot hönsägg. Om barnet är allergiskt mot komjölk brukar det gå över före två till tre års ålder. Äggallergi försvinner vanligtvis före skolåldern. Det kan också vara allergi mot fisk, soja, olika sädesslag och jordnötter. Spädbarn med födoämnesallergi har ofta nässelutslag i eksemet. Ofta har barnet också symptom från luftvägarna och besvär med magen.12

Behandling av atopiskt eksem

Behandling av eksem består i första hand av att smörja med mjukgörare och kortisonsalvor. Även andra läkemedel och ljusbehandling kan ingå i behandlingen. Det är bra att veta att det tar tid att behandla eksem.

Patientundersökningar har visat att behandling med Airsonett TLA i många fall har lett till stora förbättringar vad gäller eksem hos astmapatienter som fått behandling för sin allergiska astma. Det pågår kliniska undersökningar om effekten av Airsonett TLA med Airsonett Air4 vid atopiskt eksem och vi ser fram emot resultaten. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill veta mer.

Referenslista

 1. https://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Temaartikel/2017/11/Atopiskt-eksem-vanligt-i-alla-aldrar/ Emma K Johansson, överläkare, doktorand, hudkliniken, Södersjukhuset; enheten för dermatologi och venereologi, institutet för medicin Solna, Karolinska institutet, Stockholm
 2. Bieber T. Atopic dermatitis. N Engl J Med. 2008;358(14):1483-94.
 3. Åberg N, Hesselmar B, Åberg B, et al. Increase of asthma, allergic rhinitis and eczema in Swedish schoolchildren between 1979 and 1991. Clin Exp Allergy. 1995;25(9):815-9.
 4. Weidinger S, Novak N. Atopic dermatitis. Lancet. 2016;387(10023):1109-22.
 5. S2k guideline on diagnosis and treatment of atopic dermatitis-short version. Thomas Werfel, Annice Heratizadeh at el May 2018 Journal of the German Society of Dermatology 2016;14(1):92-105.
 6. Rajka G. Natural history and clinical manifestations of atopic dermatitis. Clin Rev Allergy. 1986;4(1):3-26.
 7. Bieber T. Atopic dermatitis 2.0: from the clinical phenotype to the molecular taxonomy and stratified medicine. Allergy. 2012;67(12):1475-82.
 8. Ballardini N, Kull I, Lind T, et al. Development and comorbidity of eczema, asthma and rhinitis to age 12: data from the BAMSE birth cohort. Allergy. 2012;67(4):537-44.
 9. Williams H, Bigby M, Herxheimer A, et al. Evidence-based dermatology. 3rd Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2014.9)
 10. https://www.allergia.se/atopiskt-eksem-kan-bero-pa-mutationer/ Maria Bradley Allergia oktober 2019
 11. https://www.netdoktor.se/hud-har/eksem-torr-hud/sjukdomar/atopiskt-eksem-orsaker/
 12. https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/hud-har-och-naglar/utslag-och-eksem/atopisk-dermatit–bojveckseksem/

Livet med Airsonett

Airsonett Air4 hjälper idag fler än 800 personer i Sverige med allergisk astma och atopiska eksem till en friskare vardag med högre livskvalitet.

Vill du veta mer
om Airsonett Air4?

Har du en patient som du tror skulle kunna bli hjälpt av Airsonett TLA?
Har du allergisk astma eller eksem, och vill förbättra din livskvalitet?

FAQ

Öppna studier visar effekt, och det pågår en stor placebokontrollerad dubbelblind studie i England där man vetenskapligt studerar metodens effekt.

Måttliga till svåra eksempatienter där sjukdomen är driven av allergi mot inomhusallergener tycks vara den grupp som svarar bäst på Airsonett TLA.
Patienterna förbättras genom:
> reducerade eksemområden
> minskad rodnad och intensitet
> bättre sömn och allmäntillstånd
> mindre klåda

Det har visat sig i studier att metoden fungerar med behandling enbart på natten. Eftersom du inte exponeras för allergener/partiklar under nattens sömn så verkar behandlingen generera bättre förutsättningar att möta den dagliga exponeringen.

Airsonett Air4 fokuserar på att rena andningszonen från irriterande partiklar och allergener medan en traditionell luftrenare försöker rena hela rummet. Tekniska studier som jämför teknikerna visar på upp till 100 ggr mindre exponering av partiklar med hjälp av den unika, patenterade tekniken TLA.

Behandlingen förskrivs av barnspecialist, allergolog, lungläkare eller hudläkare. Har du frågor om hur det fungerar i din region? Ta gärna kontakt med oss på Airsonett så hjälper vi till

Har du frågor?