Hoppa till huvudinnehållet

FAQ

Vi finns här för att hjälpa dig. Här hittar du de vanligaste frågorna om Airsonett Air4. Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor.

Allmänna frågor om Airsonett Air4

Generellt passar behandlingen väl för patienter med okontrollerad allergisk astma där allergin oftast drivs av inomhusallergener som kvalster och pälsdjur – men förvärras av andra allergener, som tex pollen.

Det finns flera placebokontrollerade dubbelblinda studier som visar klinisk effekt. De vanligaste förbättringarna hos patienter beskrivs ofta som:
> lättare att andas med mindre hosta och pip i bröstet
> bättre sömn, mindre trött och sliten
> mindre symptom från andra allergiska sjukdomar som tex. nästäppa
> bättre koncentrationsförmåga och mindre frustration
> mindre rädsla för astmaattacker

Nej.

Behandlingen förskrivs av barnspecialist, allergolog, lungläkare eller hudläkare. Har du frågor om hur det fungerar i din region? Ta gärna kontakt med oss på Airsonett så hjälper vi till.

Om du har fått en diagnos och förskriven medicin, kontakta alltid din läkare innan du ändrar eller minskar din medicinering. Kliniska bevis har fokuserat på Airsonett Air4 i kombination med regelbundna farmakologiska behandlingar. Det innebär att du ska använda din Airsonett Air4 varje natt i kombination med ordinerad medicinering. Vid eventuell osäkerhet, kontakta din läkare.

Ja. Behandlingen interagerar inte med annan medicinering.

Ja. Airsonett Air4 är registrerad som medicinsk utrustning med bevisad kvalitet och ger inga medicinska biverkningar. TLA-behandlingens säkerhet och effektivitet har utvärderats, som tilläggsbehandling, hos mer än tusen patienter i både sjukvården och kliniska studier.

Airsonett Air4 innehåller inga ämnen som kan påverka graviditeten, amningen eller barn. De kliniska undersökningar som finns för Airsonett Air4 är inte inriktade på kvinnor som var gravida, ammar eller små barn.

Studier har visat att metoden fungerar med behandling enbart under natten. Eftersom du inte exponeras för allergener/partiklar under nattens sömn så genererar behandlingen bättre förutsättningar att möta den dagliga exponeringen.

Airsonett Air4 fokuserar på att rena andningszonen från irriterande partiklar och allergener medan en traditionell luftrenare försöker rena hela rummet. Tekniska studier som jämför teknikerna visar på upp till 100 ggr mindre exponering av partiklar med hjälp av den unika, patenterade tekniken TLA.

Resultat

Man kan normalt se positiv effekt redan efter någon vecka. Studier visar på markant förbättring av sömn efter circa en månad och full effekt på symptom efter circa tre månaders behandling. Airsonett rekommenderar behandling i minst sex månader, följt av utvärdering. Om man slutar att behandla med TLA avtar effekten gradvis.

Öppna studier visar effekt, och det pågår en stor placebokontrollerad dubbelblind studie i England där man vetenskapligt studerar metodens effekt.

Måttliga till svåra eksempatienter där sjukdomen är driven av allergi mot inomhusallergener tycks vara den grupp som svarar bäst på Airsonett Air4.
Patienterna förbättras genom:
> reducerade eksemområden
> minskad rodnad och intensitet
> bättre sömn och allmäntillstånd
> mindre klåda

Hur använder jag Airsonett Air4?

Nej. Airsonett Air4 är enkel att installera och använda i ditt hem. Filtret byts var sjätte månad vilket du enkelt gör själv, och nya filter levereras automatiskt.

Mer sammanhängande tid under Airsonett Air4 ger bättre och snabbare effekt. Att missa någon dag i veckan eller några dagar i månaden tycks inte nämnvärt hämma effekten.

Vi rekommenderar att du använder timer-funktionen (se bruksanvisningen) för att ställa in din Airsonett Air4 att starta innan du normalt går och lägger dig. Om du föredrar att inte använda timerfunktionen så måste du komma ihåg att sätta på/stänga av den varje kväll/morgon.

Airsonett Air4 skapar en distinkt ren zon som täcker andningszonen i bredd och volym. Den rena zonen täcker även rörelser i sidled. Därför behöver du inte sova i exakt samma position.

Rådfråga alltid din läkare om du är osäker i detta avseende. Ökade symtom kan vara väldigt individuellt och beror också på längden på semester och vilket klimat du ska åka till.

Rådfråga alltid din läkare om du är osäker i detta avseende. Ökade symtom kan vara väldigt individuellt och beror också på vilken typ av miljö ditt barn kommer att besöka.

Hur Airsonett Air4 fungerar

Tack vare den till 99,5% partikelfria luften i andningszonen, när du sover under apparaten nattetid, så reduceras exponeringen mot allergener signifikant – vilket visat sig minska inflammation i luftvägar och hud och därför lindras symptom över tid.

Airsonett Air4 har en låg ljudnivå på ≤38dB (A). Det motsvarar ungefär ljudet från en vanlig dator.

Airsonett Air4 fokuserar på att rena luften i andningszonen. Reningseffekten i hela rummet kommer att likna en vanlig luftrenare med motsvarande luftflödeshastighet och filterkvalitet. Reningseffekten kommer emellertid att vara ungefär 100 gånger bättre inom andningszonen jämfört med hela rummet.

Airsonett Air4 kommer att ge full effekt inom fem minuter efter start.

Den genomsnittliga energiförbrukningen motsvarar en 60 W glödlampa.

Se bruksanvisningen för instruktioner hur du undviker luftrörelser i rummet som kan störa funktionen.

Nästan inga användare upplever drag från Airsonett Air4. Men om du upplever drag eller en kall känsla kan du minska kylningen (se Bruksanvisningen för detaljer).

Airsonett Air4 ska stå på samma plats över din säng. Om du flyttar på den eller på sängen, se till så att den är placerad över huvudkudden. Läs mer om hur du placerar den i bruksanvisningarna.

Underhåll

Var sjätte månad behöver filtret bytas ut. Om filtret inte byts kommer Airsonett Air4 att sluta fungera efter 7 månader. Det är enkelt att byta filter och tar bara några minuter (se bruksanvisningen).

Felsökning beskrivs i bruksanvisningen.

Rengöringsanvisningarna beskrivs i bruksanvisningen.