Hoppa till huvudinnehållet

Hur arbetar Airsonett med Hållbarhet?

För Airsonett är det självklart att arbeta med hållbarhet. Vi tar ett aktivt ansvar för vår omvärld och alla som arbetar för och med oss, som leverantörer, kunder och partner.

Under de senaste åren har vi börjat analysera vår verksamhet för att identifiera de områden där vi kan förbättra oss på kort och lång sikt.

Vi har tagit fram en hållbarhetsstrategi, som täcker tre områden – Environmental, Social och Governance (ESG). Inom dessa områden har vi identifierat och beskrivit målsättningar som svarar mot FN:s Hållbarhetsmål, och vi har en plan för varje område med åtgärder som tar oss mot målen.

Environmental – hur kan Airsonett minska miljöpåverkan?

Airsonett arbetar för att minska företagets energiförbrukning och växthusgasutsläpp i alla led. Det innebär bland annat att vi ska prioritera energieffektivitet inom produktion och distribution, att vi reser och transporterar ansvarsfullt och att vi väljer förnybara energikällor så långt det är möjligt och att vi arbetar mot att använda 100% förnybar energi.

Airsonett ska arbeta mot en hållbar produktion genom att gradvis minska/effektivisera avfall samt öka användningen av återvunnet material, i synnerhet vad gäller förpackningar.

I Airsonetts upphandlingspolicy prioriterar vi hållbara material och processer som en viktig del av utvärderingen av nya och befintliga samarbetspartners.

Social – Hur kan vi bli en bättre plats för de som arbetar hos oss och med oss?

Airsonett ska göra vad vi kan för att främja hälsan i samhället och för våra medarbetare. Vår TLA-behandling gör en stor skillnad i livskvalitet för patienter med svåra allergiska sjukdomar. För oss är det en självklarhet att alla med allergiska sjukdomar har rätt till fullgod livskvalitet och uppnår de uppsatta behandlingsmålen.

Airsonett ska vara en attraktiv arbetsplats, med rättvisa och säkra arbetsförhållanden. Vi erbjuder utbildning och utvecklingsmöjligheter för alla anställda. Givetvis främjar vi mångfald och inkludering i rekrytering samt i det dagliga arbetet.

Governance – hur upprätthåller Airsonett god affärsetik?

Airsonett ska säkerställa att lagar, förordningar och branschstandarder efterlevs, och att vi upprätthåller god compliance. För att göra det enkelt för medarbetare och samarbetspartners har vi tagit fram en detaljerad Code of Conduct och medarbetarhandbok som beskriver hur vi bäst samarbetar med varandra.

Airsonett har nolltolerans mot mutor och korruption och prioriterar affärsetik hos våra samarbetspartners. Vi har alltid hållbarhet i åtanke när vi fattar beslut i det stora och det lilla. Airsonett utvecklar och utvärderar effekten av vårt hållbarhetsarbete för kontinuerlig förbättring, i samarbete med vår personal, ledning och styrelse.

Vill du veta mer om
Airsonett?

Airsonett TLA är en effektiv behandling av allergiska sjukdomar som astma och atopiskt eksem. Behandlingen förskrivs genom sjukvården, av barnspecialist, allergolog, lungläkare eller hudläkare. Det finns även möjlighet att hyra eller köpa Air4. Kontakta oss för att få råd om hur du bäst går tillväga. För dig som arbetar inom sjukvården, kontakta oss gärna för att mer information, kliniska studier eller andra frågor.