Träffa oss här!

Här kan du se de event, mässor och kongresser som vi deltar i under året. OBS: Ett flertal event är uppskjutna eller ej beslutade om de genomförs pga Coronaviruset. Vi uppdaterar löpande med den information vi får. Kontakta oss gärna om du har frågor.

Airsonett deltar i följande event under 2020

DSPAP, Kolding, Danmark, 17-18 januari

Airsonett kommer att delta vid Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologis (DSPAP) årliga vetenskapliga möte, i Kolding i Danmark. Läs mer på http://www.dspap.dk/DSPAP/Mder.html

Barnveckan 2020, Växsjö Konserthus, 30 mars-2 april

Barn- och ungdomskliniken i Växjö står som värdar för den 15:e upplagan av Barnveckan, som anordnas i samarbete med Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för barnsjuksköterskor. Konferensen kommer att hållas på Växjö Konserthus, som med sitt centrala läge har nära till resecentrum, hotell, restauranger och sevärdheter. Temat för Barnveckan 2020 kommer att vara ’’barnet i tiden’’, ett tema som skapar möjlighet för många intressanta och aktuella programpunkter. Läs mer på https://mkon.nu/barnveckan.

LURN, Ystad Saltsjöbad, OBS: Flyttas till våren 2021

Airsonett kommer att delta vid LURN (Lund Respiratory Network) årliga möte på Ystad Saltsjöbad, 16-17 april. Det är en 2-dagars samling av forskare som är intresserade av alla typer av lungsjukdomar. Både kliniska och pre-kliniska forskare deltar, såväl som anställda inom läkemedelsindustrin. Programmet innehåller gott om tid för diskussioner och frågor. LURN är ett nätverk som bildats för att främja samarbeten inom respiratorisk forskning. Vårt mål är att förena och belysa forskning utförd i Lund och Malmö, på universitetet och inom industrin. LURN företräds av både kliniska och prekliniska institutioner och välkomnar seniora forskare likväl som yngre forskare. I dag utgörs nätverket av ett dussintal avdelningar på Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Läs mer på https://www.kaak.se/LURN och https://www.lurn.lu.se

ASTA dagarna, Västerås, Aros Congress Center, OBS: Nytt datum 10-11 november

Airsonett deltar i årets ASTA dagarna. Årets tema är ”En resa genom livet med astma, allergier och KOL” och kommer att ha ett späckat program med intressanta föreläsningar och såklart ett trevligt och underhållande socialt program!  Mer info på https://mkon.nu/asta_dagarna.

ALLISS vårmöte, Båstad, Hotel Skansen, 29 april

Airsonett kommer att delta vid ALLISS vårmöte i Båstad 29 april. ALLISS är en förkortning av Allergologisk Intresseförening i Södra sjukvårdsregionen och är ett forum för allergologiskt intresserade med medlemsmöten en gång varje termin. Läs mer på https://www.kaak.se/ALLISS.

Svenska Lungkongressen 2020, Umeå, 5-7 maj OBS: Datum kan komma att ändras

Airsonett kommer att delta vid Svenska Lungkongressen 2020, anordnat av Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF). Mer info på http://slmf.se/kalender/event/svenska-lungkongressen-2020/.

Toleranskonferens 2020, Stockholm, OBS: Flyttas till hösten 2020 eller våren 2021

Airsonett kommer att delta i Toleranskonferens 2020 – en konferens med fokus på tolerans- och allergiutveckling. Med utgångspunkt i Finlands intressanta nationella allergiprogram presenteras aktuell kunskap om toleransutveckling. Konferensen kommer också behandla vilka möjligheter det finns att initiera ett program liknande det finska också i Sverige. Konferensen riktar sig till medicinsk profession, aktiva medlemmar i Astma- och Allergiförbundet och beslutsfattare inom vårdområdet. Läs mer på https://toleranskonferens2020.se.

SFFA:s vårmöte, Stockholm, 8 maj

I samband med Toleranskonferensen kommer Svenska Läkaresällskapets sektion för allergiforskning (SFFA) att hålla sitt årsmöte, där även Airsonett kommer att delta. Läs mer på http://www.sffa.nu.

EAACI, London, UK, 6-10 juni, OBS: Kan komma att ändras

Airsonett kommer att hålla lunchmöten under EACCI Congress i London. Kontakta oss gärna för detaljer och personlig inbjudan till ett lunchmöte. Mer information på https://www.eaaci.org/eaaci-congresses/eaaci-2020.

ERS 2020, Wien, Österrike, 5-9 september

 

Airsonett kommer att delta vid årets ERS Congress i Wien, och det finns möjlighet att träffa oss för spännande och goda lunchmöten under kongressen. Kontakta oss gärna för detaljer och personlig inbjudan till ett lunchmöte. Mer information på https://ers-2020.com.

ALISS, Lund, Grand Hotell, Oktober,

Airsonett kommer att delta vid ALLISS möte i Lund i oktober, exakt datum kommer att publiceras under året. ALLISS är en förkortning av Allergologisk Intresseförening i Södra sjukvårdsregionen och är ett forum för allergologiskt intresserade med medlemsmöten en gång varje termin. Läs mer på https://www.kaak.se/ALLISS.