Träffa oss här!

Här kan du se de event, mässor och kongresser som vi deltar i under året. Kontakta oss gärna för mer information, eller för att boka ett möte.
Airsonett deltar i följande event under 2019

LURN, Ystad, Ystad Saltsjöbad, 21-22 mars

Airsonett kommer att delta vid LURN (Lund Respiratory Network) årliga möte på Ystad Saltsjöbad, 21-22 mars. Det är en 2-dagars samling av forskare som är intresserade av alla typer av lungsjukdomar. Både kliniska och pre-kliniska forskare deltar, såväl som anställda inom läkemedelsindustrin. Programmet innehåller gott om tid för diskussioner och frågor. LURN är ett nätverk som bildats för att främja samarbeten inom respiratorisk forskning. Vårt mål är att förena och belysa forskning utförd i Lund och Malmö, på universitetet och inom industrin. LURN företräds av både kliniska och prekliniska institutioner och välkomnar seniora forskare likväl som yngre forskare. I dag utgörs nätverket av ett dussintal avdelningar på Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Läs mer på https://www.kaak.se/LURN 

Barnläkarveckan, Örebro, Conventum Kongress, 1-4 April

Airsonett kommer att delta vid den 14 upplagan av Barnveckan, 1-4 April på Conventum Kongress i Örebro. Temat för mötet är ”Det svårt sjuka barnet” eftersom det är kärnan i det vi arbetar med och de patienterna som vi brinner för. Sedan kan tolkningen av  svårt sjuk vara olika i olika verksamheter. På vissa enheter betyder det att patienten svävar mellan liv och död men i annan verksamhet kan en långvarig kronisk sjukdom eller en svår psykosocial situation representera det svårt sjuka barnet. Vi har i alltså bett delföreningarna och föreläsarna att försöka fokusera på sina svåraste patienter och därför tror vi att veckan kommer att bli både lärorik och inspirerande för alla intresserade. Läs mer på https://www.mkon.nu/barnveckan

SFFA/SLMF vårmöte, Stockholm, Aula Medica, 3-5 April

Airsonett kommer att delta vid SFFA/SLMF:s vårmöte. Patientområde Lung- och Allergisjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet lovar en innehållsrik och givande kongress med de senaste vetenskapliga rönen blandat med oförglömliga sociala aktiviteter.
Programmet inleds med utbildningsdagen 3 april med temat interstitiella lungsjukdomar som till stor del kommer att innehålla falldiskussioner.
Lungkongressen 4-5 april inleds med föreläsning som belyser teamet kring den kroniskt lungsjuka patienten. Teman som belyser kronisk luftvägsobstruktion, sarkoidos och svår astma planeras. Dessutom en session med ”Hot topics” innehållande bland annat precisionsmedicin vid lungcancer och nya guidelines vid IPF. Tid är som vanligt avsatt för muntliga presentationer och posterdiskussioner av insända abstrakts och industrin bidrar med intressant utställning. Svenska Lungsjuksköterskors Intresseförening (SLIF) har separat program.
Den 2 april anordnar Svenska Föreningen för Allergologi (SFFA) sitt vårmöte på samma plats. Gå in på www.slmf.se och registrera dig!

ASTA dagarna, Göteborg, Svenska mässan, 11-12 April

Airsonett kommer att delta på ASTA-dagarna i Göteborg 11-12 april 2019. Det är ett späckat program med intressanta föreläsningar, givande samvaro med kollegor och utställare! Mer info på https://mkon.nu/asta-dagarna

Svenska sällskapet dermatologi, Göteborg, Clarion Hotel Post, 8-10 Maj

Airsonett kommer att delta på den 34e Nordic Congress of Dermatology and Venereology (NCDV) i Göteborg, 8-10 maj, på Clarion Hotel Post. Mer info hittar du på denna länk.

Skolsköterska kongress, Malmö arena Hyllie, 9-10 maj

Airsonett kommer att delta vid Riksföreningen för skolsköterskors årliga kongress för elevhälsans medicinska insats på Malmö Arena och Malmömässan i Hyllie. Utbudet av föreläsningar ska passa såväl skolsköterskor som ledare inom EMI. I denna kongress är ledningsdagarna för ledare inom EMI inkluderade och det finns ett eget ledarspår. Kongressen avslutas med en intresseväckande föreläsning. Ambitionen är att alla ska uppleva en kongress av hög kvalité och stor relevans för arbetet i den medicinska elevhälsan. Årets moderator kommer att hålla samman kongressdagarna som kommer att ha ett särskilt fokus på friskfaktorer. Temat är bl.a. hälsa, motion/rörelse, sömn, kompisar/vänner. Hur kan vi stärka elevernas självkänsla och skapa en positiv skolmiljö? Vi har också fokus på ständigt aktuella ämnen såsom vaccinationer, vårt lagstöd för EMI och ”myndighetsnyheter”.
Läs mer på https://kongress2019.se

ALLISS vårmöte, Båstad, Hotel Skansen, 24 maj

Airsonett kommer att delta vid ALLISS vårmöte i båstad 24 maj. ALLISS är en förkortning av Allergologisk Intresseförening i Södra sjukvårdsregionen och är ett forum för allergologiskt intresserade med medlemsmöten en gång varje termin. Ordförande är Hampus Kiotseridis. Läs mer på https://www.kaak.se/ALLISS

EAACI, Lissabon, Portugal, Lisbon Exhibition Center, 1-5 juni

Airsonett kommer att delta vid EAACI Congress i Lissabon 1-5 juni. Kom och möt oss och kollegor från övriga landet i två vetenskapliga lunchmöten. Kontakta oss gärna så snart som möjligt om du vill komma, då våra platser är begränsade!

Läs mer på https://www.eaaci.org/eaaci-congresses/eaaci-2019

The core framework of the congress will be the scientific programme, which has been developed by a dedicated Scientific Committee, based on the innovative proposals received from the global EAACI Membership and its multiple and dedicated working groups. Under the theme “Mapping the new world of allergy (towards precision medicine in allergy and asthma)” the EAACI Congress 2019 in Lisbon will help all attending delegates and participants to advance their knowledge and navigate the complex world of today’s allergy and clinical immunology. In fact, mapping allergen structure, aerobiology, disease endotypes, biologicals, as well as mapping genomics, proteomics and metabolomics, are today´s tools for a better understanding of allergic and immune disorders, driving both basic science and clinical practice towards precision medicine and personalized health care.

Nordisk lungkongress, Tallin, Estland, Creative Hub, 12-14 Juni

Airsonett kommer att delta vid Nordiska Lungkongressen, i Tallin, Estland 12-14 juni. Kontakta oss gärna för att träffa oss och se mer info på https://www.nlc2019.ee

On behalf of the Scientific Committee and the Local Organising Committee, it is our great pleasure to invite you to the 49th Nordic Lung Congress that will take place from 12th to 14th of June 2019 in Tallinn, Estonia.
We are delighted to present you with a comprehensive scientific programme that comprises state of the art lectures, exciting clinical debates and challenging workshops given by outstanding experts.
We are very pleased to host the 49th Nordic Lung Congress in Tallinn – the capital of Estonia, particularly famous for its Old Town listed on the UNESCO world heritage list.

ERS, Madrid, Spanien, IFEMA, 28 september – 2 oktober

Airsonett kommer att delta vid ERS International Congress i Madrid. Kontakta oss gärna för ett möte och se mer info på http://erscongress.org

Welcoming over 20,000 delegates every year, the annual ERS Congress is a showcase of excellence across the entire field of respiratory medicine. ERS is pleased to announce that the ERS International Congress 2019 will be hosted in Madrid, Spain on 28 September to 2 October 2019 at IFEMA.

ALLISS höstmöte, Lund,

Airsonett kommer att delta även vid ALLISS höstmöte i Lund. Vi återkommer med tid och plats för höstmötet så fort det är bestämt.