Hoppa till huvudinnehållet

Vår Mission

Vi hjälper människor med allergiska sjukdomar att förbättra sin hälsorelaterade livskvalitet. Vi gör detta genom att utveckla och marknadsföra vår unika teknik, Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA), en icke-invasiv och effektiv behandling av allergisk astma och eksem – utan medicinska biverkningar.

Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår astma och eksem.

Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® TLA medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn.

Airsonett TLA rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning som uppfyller kraven enligt MDR 2017/745 Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA.

Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden, Magnus Lundberg och Fåhraeus Startup and Growth.

Airsonetts Kvalitetspolicy

Airsonett förtjänar kunders lojalitet genom att utveckla, tillverka, marknadsföra och utföra service på TLA maskinerna med högsta kvalitet och användarvänlighet. Arbetet med kvalitet och säkerhet är ett ansvar som delas av alla anställda och det är den viktigaste drivkraften för ständiga förbättringar inom Airsonett. Var och en av bolagets anställda förstår sitt ansvar i att tillhandahålla produkter av hög kvalitet till våra kunder och i slutändan till patienten. För att uppnå detta, ser vi till att:

  • Uppfylla applicerbara lagar och regler
  • Ser till att vår produkt möter eller överstiger kunders förväntningar
  • Genom att underhålla och upprätthålla ett effektivt QM och business system
  • Kontinuerligt övervaka och förbättra kundens totala upplevelse
  • Upprätta kvalitetskrav för leverantörer och partners för att uppfylla överenstämmelse med lagar & krav

Hos Airsonett, definierar vi kvalitet som kundupplevt värde. Kunderna använder produkterna och service varje dag och får därmed erfarenhet. De gör sitt inköp baserat på upplevt värde, mäter fördelar med kostnader, och väljer produkten som ger ett upplevt mervärde.

Prova
Airsonett Air4?

Airsonett Air4 förskrivs normalt genom sjukvården, av barnspecialist, allergolog, lungläkare eller hudläkare. Det finns även möjlighet att hyra eller köpa den direkt via oss. Kontakta oss för att få råd om hur du bäst går tillväga.