Hoppa till huvudinnehållet

Vår Mission

Vi hjälper människor med allergiska sjukdomar att förbättra sin hälsorelaterade livskvalitet. Vi gör detta genom att utveckla och marknadsföra vår unika teknik, Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA), en icke-invasiv och effektiv behandling av allergisk astma och eksem – utan medicinska biverkningar.

Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår astma och eksem.

Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn.

Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning som uppfyller kraven enligt MDR 2017/745 Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA.

Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden, Magnus Lundberg och Fåhraeus Startup and Growth.

Prova
Airsonett Air4?

Airsonett Air4 förskrivs normalt genom sjukvården, av barnspecialist, allergolog, lungläkare eller hudläkare. Det finns även möjlighet att hyra eller köpa den direkt via oss. Kontakta oss för att få råd om hur du bäst går tillväga.