Hoppa till huvudinnehållet

Airsonett TLA ger lindring av symtom vid allergiska sjukdomar, såsom allergisk astma och atopisk dermatit. Behandlingen skapar en zon med 99,5% ren luft från partiklar och allergen så att dina patienters luftvägar och immunförsvar kan vila under natten. Airsonett Air4 är avsedd för användning i hemmiljö.

Bevisad effektiv

Airsonetts teknik TLA (Temperaturreglerat laminärt luftflöde) har genomgått en mängd kliniska studier över lång tid. Resultaten visar att TLA reducerar exacerbationer1, 2, förbättrar kontrollen av astma och eksem1,3,4,5,6 ger förbättrad livskvalitet3,4,5 och är fri från medicinska biverkningar1,2,3,4,5,6. Du kan läsa mer om forskningen som utförts kring TLA. Se klinisk dokumentation nedan.

1: Schauer et al, 2:Wang et al; 3: Boyle et al, 4: Pedroletti et al, 5: Gore C et al, 6: Traidl et al

Fri från farmakologiska biverkningar

Airsonett TLA är en interaktionsfri och icke-invasiv behandling med 99,5% ren luft. Behandlingen har en mycket god säkerhetsprofil och det finns inga kända farmakologiska biverkningar av TLA.

Airsonett TLA är kostnadseffektiv

Eftersom Airsonett Air4 används i hemmet är behovet av medicinska möten eller planerade sjukhusbesök mindre än för många andra behandlingar. Det finns ett antal studier på sjukvårdskostnader med Airsonett som utgångspunkt. Du hittar alla studier här.

Patenterad teknik

Airsonetts patenterade teknik TLA riktar ett laminärt flöde av filtrerad, 99,5% ren luft mot andningszonen. Luften kyls något innan den släpps från enheten, så att den försiktigt sjunker på grund av tyngdkraften och trycker undan partikel- och allergenrik luft från andningszonen.

TLA är en rekommenderad behandling

Airsonett TLA (Temperaturreglerat laminärt luftflöde) är sedan 2015 med i Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av astma både för vuxna och för barn med allergisk astma som är okontrollerade i steg fyra på GINA-skalan.

Så här fungerar Airsonett Air4

TLA – temperaturreglerat laminärt luftflöde

Airsonett Air4 bygger på tekniken TLA (temperaturreglerat laminärt luftflöde). Luften från rummet sugs in i maskinen och passerar ett filter som fångar allergener och andra partiklar. Den filtrerade luften kyls till något under rumstemperatur och flödar med låg hastighet från luftduschen. Den lätt kylda luften skapar en andningszon som är 99,5% fri från allergen och partiklar större än 0,5 μm.

Vad är skillnaden mellan Airsonett Air4 och en luftrenare?

Airsonett TLA har kliniskt bevisad effekt på astmatiker och patienter med andra allergirelaterade sjukdomar, så som atopisk dermatit. Airsonett TLA minskar drastiskt mängden av allergiframkallande partiklar i andningszonen. I kliniska studier har Airsonett visat sig rena luften i andningszonen upp till 100 gånger bättre än luftrenare*. Kommersiella luftrenare har inte kunnat visa klinisk effekt.

Referens: Spilak M, et al. A comparison between temperature controlled laminar airflow device and a room-air cleaner in reducing exposure to particles while asleep. PLoS ONE 2016;11(11): e0166882.

Hjälp dina patienter till en bättre livskvalitet

Effektiv mot okontrollerad allergisk astma

Airsonett Air4 är avsedd för patienter med okontrollerad allergisk astma, som trots att de använder astmamedicin har besvär. Behandling med Airsonett TLA har visat sig ge bäst resultat för patienter med följande kliniska profil: Svår (ACT ≤ 18) atopisk astma trots hög behandlingsintensitet (GINA 4). Känslighet för ≥ 1 varaktig luftburen inomhusallergen (till exempel dammkvalster, husdjur eller svampsporer) som de sannolikt kommer att utsättas för, påvisad av ett positivt pricktest (diameter ≥ 3 mm) eller blodanalys som stämmer med anamnes.

Hur kan Airsonett Air4 vara effektiv även mot eksem när den rena luften bara når andningszonen / ansiktet?

Andra allergirelaterade sjukdomar, inte minst atopisk dermatit, kan också utlösas av luftburna allergener och irriterande partiklar. Genom att minimera exponeringen för dessa triggers kan patienten få en återhämtning, som tillsammans med övrig behandling möjliggör effektivare läkning. Andra allergirelaterade sjukdomar, som hösnuva och eksem, kan också utlösas av luftburna allergener och andra irriterande partiklar. Att minimera luftburna irritationer i andningszonen kan därför lindra symptomen för även dessa sjukdomar.

100 gånger effektivare än luftrenare

Airsonett TLA fokuserar på att rena luften i andningszonen under sömnen. Det eliminerar 99,5% av allergener, damm, bakterier, pollen, husdjurspartiklar, virus och andra luftburna partiklar i andningszonen.

I kliniska studier har TLA bevisat sig vara hundra gånger mer effektiv i andningszonen jämfört med luftrenare, som inte har kunnat påvisa kliniskt bevisad effekt.

Referens: Spilak M, et al. A comparison between temperature controlled laminar airflow device and a room-air cleaner in reducing exposure to particles while asleep. PLoS ONE 2016;11(11): e0166882.

Vad säger professionen?

Hur kan jag förskriva Airsonett TLA?

Airsonett TLA rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling av astma hos barn och vuxna.

Har du en patient som du tror har behov av behandlingen? Eller har du frågor? Kontakta vår Medical Manager.

FAQ

Generellt passar behandlingen väl för patienter med okontrollerad allergisk astma där allergin oftast drivs av inomhusallergener som kvalster och pälsdjur – men förvärras av andra allergener, som tex pollen.

Det finns flera placebokontrollerade dubbelblinda studier som visar klinisk effekt. De vanligaste förbättringarna hos patienter beskrivs ofta som:
> lättare att andas med mindre hosta och pip i bröstet
> bättre sömn, mindre trött och sliten
> mindre symptom från andra allergiska sjukdomar som tex. nästäppa
> bättre koncentrationsförmåga och mindre frustration
> mindre rädsla för astmaattacker

Nej.

Studier har visat att metoden fungerar med behandling enbart under natten. Eftersom patienten inte exponeras för allergener/partiklar under nattens sömn så genererar behandlingen bättre förutsättningar att möta den dagliga exponeringen.

Man kan normalt se positiv effekt redan efter någon vecka. Studier visar på markant förbättring av sömn efter circa en månad och full effekt på symptom efter circa tre månaders behandling. Airsonett rekommenderar behandling i minst sex månader, följt av utvärdering. Om man slutar att behandla med TLA avtar effekten gradvis.