Airsonett_Air4_Vardpersonal_dream_girl_small@1x

Airsonett TLA skapar en frizon – 99.5% ren från partiklar och allergen vilket effektivt minskar biologisk stress och ger patientens luftvägar och immunsystem chansen att återhämta sig.

Bevisat effektiv

Airsonett TLA (Temperaturreglerat laminärt luftflöde) har genomgått en mängd kliniska studier. Resultaten visar att Airsonett TLA reducerar exacerbationer 1, förbättrar kontrollen av allergisk astma 1, 2, 3, 4, ger förbättrad livskvalitet2, 3 och är fri från farmakologiska biverkningar2.

 

Fri från farmakologiska biverkningar

Airsonett TLA är en interaktionsfri och icke-invasiv behandling med 99,5% ren luft – utan farmakologiska biverkningar.

 

Airsonett TLA är kostnadseffektiv

Airsonett TLA är en kostnadseffektiv behandling jämfört med många av behandlingsalternativen för svåra allergiska sjukdomar. Eftersom Airsonett Air4 används i hemmet är dessutom behovet av medicinska möten eller planerade sjukhusbesök mindre än för många andra behandlingar. Det finns ett antal beräkningar på sjukvårdskostnader med Airsonett TLA som utgångspunkt. Du kan hitta den senaste studien här.

 

Patenterad teknik

Airsonett TLA skapar en skyddande zon med 99,5% ren luft från allergen och partiklar i patientens andningsområde. Förenklat kan man säga att Airsonett Air4 släpper ner filtrerad, sval luft, som sjunker på grund av tyngdkraften och trycker undan den partikel- och allergenrika luften från patientens andningsområde.

Kontakta oss Ladda ner broschyr för vårdpersonal

Så här fungerar Airsonett Air4

Hjälp dina patienter till en bättre livskvalitet.
Vem passar Airsonett TLA för?

Effektiv mot okontrollerad allergisk astma

Airsonett Air4 är avsedd för patienter med okontrollerad allergisk astma, som trots att de använder astmamedicin har besvär. Behandling med Airsonett TLA har visat sig ge bäst resultat för patienter med följande kliniska profil: Svår (ACT ≤18) atopisk astma trots hög behandlingsintensitet (GINA 4). Känslighet för ≥ 1 varaktig luftburen inomhusallergen (till exempel husdammskvalster, husdjur eller svampsporer) som de sannolikt kommer att utsättas för, påvisad av ett positivt pricktest (diameter ≥ 3 mm) eller blodanalys som stämmer med anamnes.

Hur kan Airsonett TLA vara effektiv även mot atopiskt eksem när den rena luften bara når andningszonen / ansiktet?

Andra allergirelaterade sjukdomar, inte minst atopiska eksem, kan också utlösas av luftburna allergener och irriterande partiklar. Genom att minimera exponeringen för dessa triggers kan patienten få en återhämtning, som tillsammans med övrig behandling möjliggör effektivare läkning. Andra allergirelaterade sjukdomar, som hösnuva och eksem, kan också utlösas av luftburna allergener och andra irriterande partiklar. Att minimera luftburna irritationer i andningszonen kan därför lindra symptomen för även dessa sjukdomar.

Vad säger professionen?

Kontakta oss för mer information

    Jag godkänner att Airsonett kontaktar mig