vardpersonal-topp

99,5% ren luft under natten låter dina patienters luftvägar vila, så att patienterna kan återhämta sig medan de sover.

Bevisat effektiv

Airsonetts teknik TLA (Temperaturreglerat laminärt luftflöde) har genomgått strikta kliniska undersökningar under flera år. Resultaten visar att Airsonett Air4 reducerar exacerbationer 1, förbättrar kontrollen av astma och eksem 1, 2, 3, 4, ger förbättrad livskvalitet2, 3 och är fri från medicinska biverkningar2. Du kan läsa mer om forskningen som utförts kring TLA. Se klinisk dokumentation nedan.

Klinisk data

 

Fri från farmakologiska biverkningar

Airsonetts teknik TLA är en interaktionsfri och icke-invasiv behandling med 99,5% ren luft. Det finns inga kända farmakologiska biverkningar av TLA.

 

Airsonett Air4 är kostnadseffektiv

Eftersom Airsonett Air4 används i hemmet är behovet av medicinska möten eller planerade sjukhusbesök mindre än för många andra behandlingar. Det finns ett antal beräkningar på sjukvårdskostnader med Airsonett som utgångspunkt. Du kan hitta den senaste studien här.

 

Patenterad teknik

Airsonett Air4 använder den patenterade tekniken TLA (temperaturreglerat laminärt luftflöde) för att rikta ett mjukt flöde av filtrerad, ren, lätt kyld luft mot andningszonen. Den filtrerade, rena luften kyls något innan den släpps från enheten, så att den försiktigt sjunker på grund av tyngdkraften och trycker undan partikel- och allergenrik luft från andningszonen.

Så här fungerar Airsonett Air4

TLA – temperaturreglerat laminärt luftflöde

Airsonett Air4 bygger på tekniken TLA (temperaturreglerat laminärt luftflöde). Luften från rummet sugs in i maskinen och passerar ett filter som fångar allergener och andra partiklar. Den filtrerade luften kyls till något under rumstemperatur och flödar med låg hastighet från luftduschen. Den lätt kylda luften skapar en andningszon som är 99,5% fri från allergen och partiklar större än 0,5 μm.

Broschyr Vårdpersonal

Vad är skillnaden mellan Airsonett Air4 och en luftrenare?

Airsonetts patenterade TLA-teknik har kliniskt bevisad effekt på astmatiker och patienter med andra allergirelaterade sjukdomar, tack vare den drastiska minskningen av allergiframkallande partiklar i andningszonen. Luftrenare försöker rena hela rummet, och har därför inte kunnat visa klinisk effekt. I kliniska studier har Airsonett visat sig rena luften i andningszonen upp till 100 gånger bättre än luftrenare*.

* Referens: Spilak M, et al. A comparison between temperature controlled laminar airflow device and a room-air cleaner in reducing exposure to particles while asleep. PLoS ONE 2016;11(11): e0166882.

Klinisk data

Hjälp dina patienter till en bättre livskvalitet.
Vem passar Airsonett Air4 för?

Effektiv mot okontrollerad allergisk astma

Airsonett Air4 är avsedd för patienter med okontrollerad allergisk astma, som trots att de använder astmamedicin har besvär. Behandling med Airsonett TLA har visat sig ge bäst resultat för patienter med följande kliniska profil: Svår (ACT ≤18) atopisk astma trots hög behandlingsintensitet (GINA 4). Känslighet för ≥ 1 varaktig luftburen inomhusallergen (till exempel dammkvalster, husdjur eller svampsporer) som de sannolikt kommer att utsättas för, påvisad av ett positivt pricktest (diameter ≥ 3 mm) eller blodanalys som stämmer med anamnes.

Hur kan Airsonett Air4 vara effektiv även mot eksem när den rena luften bara når andningszonen / ansiktet?

Andra allergirelaterade sjukdomar, inte minst atopiska eksem, kan också utlösas av luftburna allergener och irriterande partiklar. Genom att minimera exponeringen för dessa triggers kan patienten få en återhämtning, som tillsammans med övrig behandling möjliggör effektivare läkning. Andra allergirelaterade sjukdomar, som hösnuva och eksem, kan också utlösas av luftburna allergener och andra irriterande partiklar. Att minimera luftburna irritationer i andningszonen kan därför lindra symptomen för även dessa sjukdomar.

 

100 gånger effektivare än luftrenare

Luftrenare försöker rengöra hela rummet. TLA-tekniken i Airsonett Air4 fokuserar på att rena luften i din andningszon medan du sover vilket även sänker den totala partikelexponeringen i rummet.

Airsonett Air4 är den enda lösningen som eliminerar 99,5% av allergener, damm, bakterier, pollen, husdjurspartiklar, virus och andra luftburna partiklar. I kliniska tester har TLA bevisat sig vara hundra gånger mer effektiv jämfört med luftrenare.

Referens: Spilak M, et al. A comparison between temperature controlled laminar airflow device and a room-air cleaner in reducing exposure to particles while asleep. PLoS ONE 2016;11(11): e0166882.

Vad säger professionen?

Airsonett_Air4_packshot@2x

Hur kan jag förskriva Airsonett Air4?

Airsonett Air4 är godkänd att förskriva till patienter vid behov.

Har du en patient som du tror har behov av behandlingen? Eller har du frågor? Kontakta vår Medical Advisor.

Kontakta oss

DR. ROBERT BOYLE ET AL
PUBLICERAD I THORAX (2012)

”…vi har visat att minimering av luftburna allergener under natten…kan förbättra livskvaliteten och minska inflammation i luftvägarna hos vuxna och barn med atopisk astma, utan signifikanta biverkningar.”

Klinisk dokumentation

FAQ

För vilken typ av patienter är Airsonett Air4 en lämplig behandling?

Generellt passar behandlingen väl för patienter med okontrollerad allergisk astma där allergin oftast drivs av inomhusallergener som kvalster och pälsdjur – men förvärras av andra allergener, som tex pollen.

Hur kan behandling med Airsonett Air4 lindra symptom på allergisk astma?

Det finns flera placebokontrollerade dubbelblinda studier som visar klinisk effekt. De vanligaste förbättringarna hos patienter beskrivs ofta som:
> lättare att andas med mindre hosta och pip i bröstet
> bättre sömn, mindre trött och sliten
> mindre symptom från andra allergiska sjukdomar som tex. nästäppa
> bättre koncentrationsförmåga och mindre frustration
> mindre rädsla för astmaattacker

Finns det några medicinska biverkningar?

Nej.

Hur kan behandling över natten med Airsonett Air4 ha effekt, när patienten exponeras för allergener även under dagen?

Studier har visat att metoden fungerar med behandling enbart under natten. Eftersom patienten inte exponeras för allergener/partiklar under nattens sömn så genererar behandlingen bättre förutsättningar att möta den dagliga exponeringen.

Hur snabbt verkar behandlingen vid allergisk astma?

Man kan normalt se positiv effekt redan efter någon vecka. Studier visar på markant förbättring av sömn efter circa en månad och full effekt på symptom efter circa tre månaders behandling. Airsonett rekommenderar behandling i minst sex månader, följt av utvärdering. Om man slutar att behandla med TLA avtar effekten gradvis.