←Press / Nyheter Region Skåne inför Airsonetts teknik TLA som riktlinje för behandling av svår astma

Region Skåne inför Airsonetts teknik TLA som riktlinje för behandling av svår astma

22 januari, 2019

Region Skåne har uppdaterat sina riktlinjer för behandling av patienter med svår allergisk astma. Airsonett och behandling med TLA (Temperatur-reglerat laminärt luftflöde) har tilldelats egna riktlinjer baserat på den primära indikationen att förhindra så kallade astma-attacker (exacerbationer). Riktlinjerna är fastställda av hälso- och sjukvårdsdirektören Region Skåne.

Behandling med Airsonett TLA kan i region Skåne förskrivas av läkare med specialistkompetens inom allergi-, lung-, eller barnmedicin och erfarenhet av att behandla svår allergisk astma.

 

För fullständiga riktlinjer Airsonett TLA, Region Skåne:
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/medicinska-omraden/allergi/#30699

”Airsonett och behandling med TLA finns sedan 2015 med i de nationella riktlinjerna för astmabehandling. Att Region Skåne nu inför egna riktlinjer för Airsonett TLA är ett ytterligare bevis på den positiva effekt behandlingen har på patienter med svår allergisk astma”, säger Anders Due-Boje, VD Airsonett AB.

 

Om svår okontrollerad astma
Patienter med svår, okontrollerad astma, behandlad enligt Global Initiative for Asthma (GINA) steg 4/5 utgör ungefär 3% av alla patienter med kronisk astma, enligt de senaste befolkningsstudierna som gjorts med hjälp av databaser över behandlingar och förskrivningar. Dessa patienter står dock för en betydligt större del av de astmarelaterade kostnaderna och resursanvändandet inom sjukvården. Typiska behandlingsalternativ för dessa patienter består av höga doser av inhalerade kortikosteroider (ICS) och långverkande β2-agonister (LABA) och/eller systemiska kortikosteroider. På senare år har det utvecklats ett flertal nya preparat för behandling av svår astma, och vissa av dessa preparat, som anti-immunuglobulin E och anti-interleukin 5, har inkluderats i steg 5 i den senaste GINA-rekommendationen. Kostnaderna för behandling med dessa preparat är emellertid väldigt höga. Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA) är en relativt ny behandling för patienter med svår, okon-trollerad astma. Behandling med TLA har visat sig kostnadseffektiv enligt bland annat National Institute for Health and Care Excellence (NICE), samt svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Ladda ner pressmeddelandet som pdf.

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu