←Press / Nyheter Ny studie utvärderar Airsonetts TLA-teknik för behandling av barn med svåra atopiska eksem

Ny studie utvärderar Airsonetts TLA-teknik för behandling av barn med svåra atopiska eksem

09 november, 2020

Airsonett meddelade idag att företagets unika och patenterade TLA-teknik (temperaturreglerat laminärt luftflöde) ska utvärderas för behandling av barn med svåra atopiska eksem. Imperial College i London finansierar och genomför den randomiserade, placebokontrollerade studien. Studien är ett resultat av den framgångsrika proof-of-concept-studien som publicerades i maj 2018 (referens 1,2)

Syftet med studien är att undersöka den kliniska effekten av nattlig behandling med TLA hos barn med kroniska, medelsvåra till svåra atopiska eksem. Primärvariabeln är genomsnittlig förändring av svårighetsgraden av eksem EASI vid vecka 12 jämfört med baslinjen. Studien skulle ha påbörjats i början av 2020, men flyttades fram på grund av Covid-19. De första patienterna registrerades i studien under oktober 2020.

"Vi ser fram emot utfallet av den här studien, som vi hoppas bekräftar de goda resultaten i den tidigare proof-of-concept-studien. Vi ser ofta lovande förbättringar i eksemsymptom hos patienter som får TLA-behandling för sin allergiska astma”, säger Anders Due-Boje, VD Airsonett AB.

"Vi är glada att vi nu kan påbörja studien, och undersöka om TLA-behandlingen är fördelaktig för barn med måttliga till svåra eksem”, säger Dr Claudia Gore, trial Chief Investigator Imperial College.

 

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Telefon: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

 

Om svår okontrollerad astma
Patienter med svår, okontrollerad astma, behandlad enligt Global Initiative for Asthma (GINA) steg 4/5 utgör ungefär 3% av alla patienter med kronisk astma, enligt de senaste befolkningsstudierna som gjorts med hjälp av databaser över behandlingar och förskrivningar. Dessa patienter står dock för en betydligt större del av de astmarelaterade kostnaderna och resursanvändandet inom sjukvården. Typiska behandlingsalternativ för dessa patienter består av höga doser av inhalerade kortikosteroider (ICS) och långverkande β2-agonister (LABA) och/eller systemiska kortikosteroider. På senare år har det utvecklats ett flertal nya preparat för behandling av svår astma, och vissa av dessa preparat, som anti-immunuglobulin E och anti-interleukin 5, har inkluderats i steg 5 i den senaste GINA-rekommendationen. Kostnaderna för behandling med dessa preparat är emellertid väldigt höga. Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) är en effektiv behandling för patienter med svår, okontrollerad allergisk astma. Behandling med TLA har visat sig kostnadseffektiv enligt bland annat National Institute for Health and Care Excellence (NICE), samt svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Om Airsonett
Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se

 

Referenser

1: Effect of a novel temperature-controlled laminar airflow device on personal breathing zone aeroallergen exposure.
Gore RB, Boyle RJ, Gore C, Custovic A, Hanna H, Svensson P, Warner JO.
Indoor Air. 2015 Feb;25(1):36-44. doi: 10.1111/ina.12122. Epub 2014 Jun 10.
PMID: 24750266

2: Temperature-controlled laminar airflow (TLA) device in the treatment of children with severe atopic eczema: Open-label, proof-of-concept study.
Gore C, Gore RB, Fontanella S, Haider S, Custovic A.
Clin Exp Allergy. 2018 May;48(5):594-603. doi: 10.1111/cea.13105. Epub 2018 Mar 13.
PMID: 29383776