←Press / Nyheter Ny publikation med TLA bekräftar signifikant minskning av allvarliga exacerbationer och förbättrad livskvalitet för patienter med svår allergisk astma

Ny publikation med TLA bekräftar signifikant minskning av allvarliga exacerbationer och förbättrad livskvalitet för patienter med svår allergisk astma

15 mars, 2021

Airsonett meddelade idag en ny publikation: "Effect of nocturnal Temperature-controlled Laminar Airflow on the reduction of severe exacerbations in patients with severe allergic asthma: a meta-analysis"1

 

Studien konkluderar att nattlig användning av TLA (temperaturkontrollerat laminärt luftflöde2) har en fördelaktig effekt på allvarliga exacerbationer och livskvalitet för de mer symtomatiska patienterna med svår allergisk astma. Patientgruppen med de svåraste symtomen visade en signifikant minskning av allvarliga exacerbationer på 48-59%, för TLA jämfört med placebo.

Professor Leif Bjermer, medförfattare, kommenterade: "Med denna publikation har vi ytterligare bekräftat vad tidigare studier har visat; att TLA-behandling har en mycket god effekt på både exacerbationer och livskvalitet för multisensibiliserade patienter med allergisk astma som är känsliga för biologisk stress, med symtom som annars är svåra att kontrollera”.

"Vi är synnerligen nöjda med resultaten från studien, som bekräftar de goda effekterna för vår patientgrupp. En annan viktig slutsats av denna studie är att TLA har en särskilt god effekt på patienter med svårare symtom. Denna relativt lilla patientgrupp representerar ungefär 40% av vårdens kostnader för astmabehandling. Detta positionerar tydligt TLA som en mycket kostnadseffektiv behandling, sa Anders Due-Boje, VD för Airsonett.

 

Studiens metod: Patienter med svår allergisk astma (GINA 4/5) extraherades från två 1-åriga randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier utförda med TLA. En metaanalys av effekten på allvarliga exacerbationer utfördes genom negativ binomiell regression på ett sekventiellt sätt, definierat av baslinjemarkörer för astmakontroll (symtom och QoL-poäng).

 

1: A. J. Chauhan, T. P. Brown, W. Storrar, L. Bjermer, G. Eriksson, F. Radner, S. Peterson & J. O. Warner, European Clinical Respiratory Journal, 10 Mar 2021

2: Klinisk dokumentation för TLA: https://airsonett.eu/sv/klinisk-dokumentation/

 

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Telefon: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

 

Om svår okontrollerad astma
Patienter med svår, okontrollerad astma, behandlad enligt Global Initiative for Asthma (GINA) steg 4/5 utgör ungefär 3% av alla patienter med kronisk astma, enligt de senaste befolkningsstudierna som gjorts med hjälp av databaser över behandlingar och förskrivningar. Dessa patienter står dock för en betydligt större del av de astmarelaterade kostnaderna och resursanvändandet inom sjukvården. Typiska behandlingsalternativ för dessa patienter består av höga doser av inhalerade kortikosteroider (ICS) och långverkande β2-agonister (LABA) och/eller systemiska kortikosteroider. På senare år har det utvecklats ett flertal nya preparat för behandling av svår astma, och vissa av dessa preparat, som anti-immunuglobulin E och anti-interleukin 5, har inkluderats i steg 5 i den senaste GINA-rekommendationen. Kostnaderna för behandling med dessa preparat är emellertid väldigt höga. Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) är en effektiv behandling för patienter med svår, okontrollerad allergisk astma. Behandling med TLA har visat sig kostnadseffektiv enligt bland annat National Institute for Health and Care Excellence (NICE), samt svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Om Airsonett
Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se

 

Referenser

1: Effect of a novel temperature-controlled laminar airflow device on personal breathing zone aeroallergen exposure.
Gore RB, Boyle RJ, Gore C, Custovic A, Hanna H, Svensson P, Warner JO.
Indoor Air. 2015 Feb;25(1):36-44. doi: 10.1111/ina.12122. Epub 2014 Jun 10.
PMID: 24750266

2: Temperature-controlled laminar airflow (TLA) device in the treatment of children with severe atopic eczema: Open-label, proof-of-concept study.
Gore C, Gore RB, Fontanella S, Haider S, Custovic A.
Clin Exp Allergy. 2018 May;48(5):594-603. doi: 10.1111/cea.13105. Epub 2018 Mar 13.
PMID: 29383776