←Press / Nyheter Ny post hoc analys bekräftar: Airsonett TLA effektiv vid svåra exacerbationer, förbättrar livskvalitet och är kostnadseffektiv

Ny post hoc analys bekräftar: Airsonett TLA effektiv vid svåra exacerbationer, förbättrar livskvalitet och är kostnadseffektiv

17 november, 2022

Det svenska MedTech-företaget Airsonetts behandling mot allergiska sjukdomar, TLA, har visat sig effektiv för patienter med svåra exacerbationer (försämringsperioder av astma), där behandlingen även förbättrar livskvaliteten och är kostnadseffektiv. Det är resultatet av en ny post hoc-analys av en tidigare genomförd studie.

Behandlingen TLA bygger på att patienten får 99,5% ren luft i andningszonen under natten. När patienten inte utsätts för allergen och partiklar kan immunförsvaret och luftvägarna vila och återhämta sig, vilket ger effekt på symtomen av allergiska sjukdomar även under dagen.
Behandlingens potential för att minska allvarliga försämringsepisoder av allergisk astma har tidigare analyserats i en randomiserad placebo-kontrollerad studie (RCT) på patienter med svår astma (GINA steg 4/5), men resultaten var inte entydiga. Den nya post hoc analysen har studerat RCT och sorterat patienterna med svåra exacerbationer efter nivå av astmasymtom och livskvalitet.

Resultat
För patienterna med dålig kontroll (ACQ7 > 3) var skillnaden i EQ5D-5 L nyttopoäng mellan TLA och placebo signifikant efter 9 och 12 månader, med en kostnadseffektiv ICER.

”Post hoc-analysen har visat att TLA är effektivt vid allvarliga exacerbationer, förbättrar astmakontroll och är kostnadseffektivt i en undergrupp av patienter med mer symtomatisk svår allergisk astma. Resultaten överensstämmer väl med nuvarande rekommendationer för TLA.” 
Läs hela publikationen här: https://bmcpulmmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12890-022-02205-6

”Vi är mycket nöjda med publikationen av post hoc analysen. Resultaten stämmer väl överens med erfarenheterna från de mer än 800 patienter i Sverige som idag får behandling med TLA. ”, säger Anders Due-Boje, VD på Airsonett.

Om TLA-behandlingen
Behandlingen med TLA ges i hemmet med den medicintekniska produkten Airsonett Air4. Tekniken skapar en zon med 99,5 procent ren luft, fri från allergen och partiklar, runt patientens andningsområde under sömn eller vila. När den biologiska stressen minskar under natten får immunsystemet och luftvägarna vila och patienten får bättre motståndskraft mot allergen även under dagen.

Behandlingen är kliniskt bevisat effektiv och förskrivs idag av sjukvården i Sverige till mer än 800 patienter med svåra allergiska sjukdomar som astma och atopiska eksem. Behandlingen finns med i de svenska nationella riktlinjerna för astma. Företaget förbereder lansering på utvalda marknader i Europa under 2023 och framåt.

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett
Telefon: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu