←Press / Nyheter

Information till våra förskrivare och patienter med svår okontrollerad allergisk astma med anledning av Coronavirus / Covid-19

16 mars, 2020

Med anledning av Coronaviruset / Covid-19 har Airsonett fått många frågor kring hur vi hanterar situationen i sig, säkrar försörjning av apparatur och filter samt om själva TLA-behandlingen för utsatta grupper.

Som bolag följer vi dagligen Folkhälsomyndighetens råd och försöker tänka klokt och lugnt. Våra direkta åtgärder för att minimera smittspridning är:

Fysiska möten med kunder ersätts av telefon, Skype eller liknande.

Då vi vet att vår patientgrupp kan vara extra känslig, görs inga fysiska installationer i hemmet. Installation genomförs av vår personal på distans via telefon, Skype eller liknande.

 

Säkrad försörjningskedja:

Airsonett har säkrat upp material och färdigvarulager långt innan spridning av Corona. Vi ser idag inga problem att leverera vår TLA-behandling för patienter med svår allergisk astma. Skulle läget förändras hör vi självklart av oss.

 

TLA (Temperaturreglerat laminärt luftflöde) behandling:

Airsonett A4 använder en unik luftteknik (TLA) för underhållsbehandling av patienter med svår allergisk astma. Behandlingen görs i hemmiljö. Patienten behandlas i sängen under sömn eller vila med 99,5% partikelfri luft, för att signifikant reducera exponering mot allergener och partiklar.

Astma förvärras ofta i samband med luftvägsinfektioner och därför är rätt behandling viktig i samband med infektioner. I samband med den nuvarande Corona pandemin kan det därför vara tänkvärt att stabilisera patienter med svår allergisk astma och särskilt tänka på att optimera underhållsbehandling, inför den kommande allergisäsongen som vanligtvis förvärrar astmasymtomen.

Vi citerar Christer Janson, Professor och överläkare vid Akademiska sjukhuset Uppsala, ”Under tider när risken att drabbas av en virusinfektion är förhöjd är det extra viktigt att underhållsbehandlingen av astman är så välkontrollerad som möjligt”.

Extra viktigt i Corona-tider att immunsystemet får vila så mycket som möjligt. Som patient kan du med fördel även vila under din Airsonett dagtid. Avbryt ingen behandling i dagsläget.

 

Har ni ytterligare frågor så är ni välkomna att kontakta oss på Airsonett. Vi har erfaren personal som kan guida dig vidare. Tel +46 431 40 25 30. Det går även bra att maila till: info@airsonett.eu.

 

Med vänlig hälsning

Anders Due-Boje
VD Airsonett AB