←Press / Nyheter Fåhraeus Startup & Growth går in i medtech-bolaget Airsonett – Christer Fåhraeus tar plats i styrelsen

Fåhraeus Startup & Growth går in i medtech-bolaget Airsonett – Christer Fåhraeus tar plats i styrelsen

10 augusti, 2022

Fåhraeus Startup & Growth Fund går in som ägare i svenska medtech-bolaget Airsonett, som står inför en internationell expansion. Airsonett har utvecklat den patenterade metoden TLA, för effektiv behandling av svåra allergiska sjukdomar som astma och atopiskt eksem med ren luft. Behandlingen används sedan några år inom svensk sjukvård. Fåhraeus Startup & Growth ser stor potential för Airsonett och Christer Fåhraeus tar plats i företagets styrelse i samband med investeringen.

Genom investeringen, som är på 16 miljoner kronor, kliver Fåhraeus Startup & Growth Fund in i gruppen av huvudägare tillsammans med Industrifonden, SEB Venture och Magnus Lundberg. I samband med investeringen kommer även en företrädesemission att erbjudas till befintliga aktieägare om maximalt fyra miljoner kronor.

”Vi är glada över att få in en ny stark ägare med bred erfarenhet av internationell expansion av medtech-bolag. Airsonett är i en spännande expansionsfas, både vad gäller geografisk närvaro, kliniska data och produktutveckling. Att Fåhraeus Startup & Growth väljer att investera i bolaget är ett starkt kvitto på att vi är på rätt väg”, säger Anders Due-Boje, VD på Airsonett.

Airsonetts patenterade, för sjukvården kostnadseffektiva och biverkningsfria behandling TLA (Temperaturkontrollerat laminärt luftflöde) har fått bred acceptans inom den svenska sjukvården för patienter med svåra allergiska sjukdomar. Bolaget är nu redo för lansering på nya marknader i kombination med intensifierad bearbetning av befintliga marknader och fortsatt produktutveckling.

”Vi ser att Airsonett och TLA är i ett spännande skede. Vi ser också stor potential i nästa generation av produkten, som tack vare digitalisering möjliggör bättre kontroll av behandlingen, där både patienter och vårdgivare kan komma åt värdefull information. Vi ser fram emot att stötta Airsonetts duktiga team på resan framöver, tillsammans med övriga ägare.” säger Christer Fåhraeus, Partner på Fåhraeus Startup & Growth Fund.

Behandlingen med TLA ges i hemmet med den medicintekniska produkten Airsonett Air4. Tekniken skapar en zon med 99,5 procent ren luft, fri från allergen och partiklar, runt patientens andningsområde under sömn eller vila. När den biologiska stressen minskar under natten får immunsystemet och luftvägarna vila och patienten får bättre motståndskraft mot allergen även under dagen.

Behandlingen är kliniskt bevisat effektiv och förskrivs idag av sjukvården i Sverige till cirka 800 patienter med svåra allergiska sjukdomar. Behandlingen finns med i de nationella riktlinjerna för astma. Företaget förbereder lansering på andra marknader i Europa och utvecklar nästa generation av produkten, som förväntas lanseras under 2023.

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett
Telefon: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

Christer Fåhraeus, Partner på Fåhraeus Startup & Growth Fund
Telefon: +46 705 60 90 00
E-mail: christer.fahraeus@fsgfond.com

 

Om Airsonett
Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök  www.airsonett.se

 

Om Fåhraeus Startup & Growth Fund
Fåhraeus Startup & Growth Fund (FSG) är en riskkapitalfond startad av Christer Fåhraeus och Emanuel Eriksson 2021. Vi investerar i Life science- och techbolag med banbrytande innovativa lösningar. Vår utgångspunkt är att varje investering börjar med människorna bakom företaget. För att kunna förverkliga ett bolags verkliga potential krävs en dedikerad och skärpt ledningsgrupp. Vi arbetar tillsammans med grundarna, ledningen och styrelsen för att realisera den inneboende potential som finns i företaget. Vi är en aktiv ägare med ett brett industriellt nätverk för att stödja portföljbolagen. Christer Fåhraeus och Emanuel Eriksson förvaltar fonden tillsammans med Linus Wiebe. För mer information, besök FSG:s hemsida www.fsgfond.com.