Tillbaka

Baserat på dina svar verkar Air4 inte passa för dig.

Mer information behövs för att ta reda på om Air4 passar dig. Kontakta oss gärna, så kan vi hjälpa dig att utvärdera.

Under sömnen är exponeringen för luftburna allergener ganska hög på grund av kroppsvärme och luftflöde som stiger mot munnen och näsan.

Air4 skapar ett område med radikalt reducerade mängder allergener och partiklar i andningszonen.

Alla kan dra nytta av den helt rena luften som Air4 ger.

Allergisk Astma

En överkänslighet i kroppen för vissa vanliga allergener, som damm, kvalster och djurpartiklar. Symptom kan upplevas under hela året eller säsongsmässigt.

Allergisk Rhinit

Inflammation på insidan av näsan orsakad av en allergen, såsom pollen, damm, mögel eller vissa djurpartiklar.

Allergiskt Eksem

Eksem, även känt som dermatit, är ett hudtillstånd som orsakar inflammation och intensiv irritation.

 

Så här fungerar det

Läs mer om produkten

Airsonett_Air4_packshot@2x
Prova Air4?

Är du redo att uppleva de positiva effekterna av helt ren luft?

Jag är intresserad