←Press / Nyheter Nytt avtal för Airsonett med Region Halland gällande behandling av svår, okontrollerad allergisk astma och svårbehandlat atopiskt eksem med TLA

Nytt avtal för Airsonett med Region Halland gällande behandling av svår, okontrollerad allergisk astma och svårbehandlat atopiskt eksem med TLA

19 mars, 2020

Airsonett AB meddelade idag att bolaget har tecknat avtal med Region Halland. Avtalet gäller behandling av patienter med svår, okontrollerad allergisk astma och patienter med svårbehandlat atopiskt eksem, med företagets patenterade teknik temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA). Tekniken bygger på att patienterna behandlas med partikel- och allergenfri luft när de vilar eller sover.

Region Halland är den femte regionen som nu tecknat avtal med Airsonett. Sedan tidigare har Stockholms Läns Landsting, Region Östra Götaland, Region Västra Götaland och Region Kalmar avtal med Airsonett. Halland är, tillsammans med Skåne och Stockholm, en av de ledande regionerna i Sverige när det gäller professionell allergivård (Allergia september 2019).

”Det är mycket glädjande att även Region Halland tecknar avtal med Airsonett för behandling med TLA. Fler patienter med svår, okontrollerad allergisk astma och svårbehandlat atopiskt eksem får nu tillgång till behandlingen, vilket kan ge stora förbättringar för deras livskvalitet. Vi har även sett att behandlingen sänker kostnaderna för landstingen genom goda behandlingsresultat, minskade kostnader för läkemedelsbehandling samt färre akutbesök”, säger Anders Due-Boje, VD Airsonett AB.

TLA finns sedan 2015 med i de nationella riktlinjerna för astmabehandling vid svår, okontrollerad allergisk astma, och är idag förskrivet till många patienter runtom i Sverige med goda resultat. Behandlingen sker i hemmet med hjälp av Airsonett Air4, en patenterad medicinteknisk produkt, och passar både barn och vuxna.

 

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

 

Om svår okontrollerad astma
Patienter med svår, okontrollerad astma, behandlad enligt Global Initiative for Asthma (GINA) steg 4/5 utgör ungefär 3% av alla patienter med kronisk astma, enligt de senaste befolkningsstudierna som gjorts med hjälp av databaser över behandlingar och förskrivningar. Dessa patienter står dock för en betydligt större del av de astmarelaterade kostnaderna och resursanvändandet inom sjukvården. Typiska behandlingsalternativ för dessa patienter består av höga doser av inhalerade kortikosteroider (ICS) och långverkande β2-agonister (LABA) och/eller systemiska kortikosteroider. På senare år har det utvecklats ett flertal nya preparat för behandling av svår astma, och vissa av dessa preparat, som anti-immunuglobulin E och anti-interleukin 5, har inkluderats i steg 5 i den senaste GINA-rekommendationen. Kostnaderna för behandling med dessa preparat är emellertid väldigt höga. Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA) är en relativt ny behandling för patienter med svår, okontrollerad astma. Behandling med TLA har visat sig kostnadseffektiv enligt bland annat National Institute for Health and Care Excellence (NICE), samt svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

 

Om Airsonett
Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se