Press / Nyheter

Tack för att du är intresserad av Airsonett.Vi brinner för att förändra livet för människor som lever med allergiska sjukdomar. Vi utvecklar banbrytande teknik för att förbättra livet.
För alla pressförfrågningar, vänligen kontakta: press@airsonett.eu.För mer information om studier och forskning om behandling med Air4, klicka här.
2019

Airsonett skriver avtal med Region Kalmar för behandling av svår allergisk astma med TLA
11 November, 2019

Airsonett meddelade idag att bolaget tecknat avtal med Region Kalmar för behandling av patienter med svår allergisk astma. Avtalet är det tredje centrala avtalet i Sverige i år för Airsonett. Avtalet gäller förskrivning av företagets unika behandling, Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA), som bygger på att patienter med svår allergisk astma behandlas med partikelfri luft.

”Vi är väldigt nöjda att kunna teckna avtal med Region Kalmar, som den tredje regionen i år. Vi kan med glädje konstatera att de goda resultaten av behandlingen sprider sig inom sjukvården och att fler patienter med svår allergisk astma kan få hjälp att nå en högre livskvalitet”, säger Anders Due-Boje, VD Airsonett AB.

TLA finns sedan 2015 med i de nationella riktlinjerna för astmabehandling vid svår allergisk astma, och är idag förskrivet till många patienter runtom i Sverige med goda resultat. Behandlingen sker i hemmet med hjälp av Airsonett Air4, en patenterad medicinteknisk produkt, och passar både barn och vuxna.

 

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

 

Om svår okontrollerad astma
Patienter med svår, okontrollerad astma, behandlad enligt Global Initiative for Asthma (GINA) steg 4/5 utgör ungefär 3% av alla patienter med kronisk astma, enligt de senaste befolkningsstudierna som gjorts med hjälp av databaser över behandlingar och förskrivningar. Dessa patienter står dock för en betydligt större del av de astmarelaterade kostnaderna och resursanvändandet inom sjukvården. Typiska behandlingsalternativ för dessa patienter består av höga doser av inhalerade kortikosteroider (ICS) och långverkande β2-agonister (LABA) och/eller systemiska kortikosteroider. På senare år har det utvecklats ett flertal nya preparat för behandling av svår astma, och vissa av dessa preparat, som anti-immunuglobulin E och anti-interleukin 5, har inkluderats i steg 5 i den senaste GINA-rekommendationen. Kostnaderna för behandling med dessa preparat är emellertid väldigt höga. Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA) är en relativt ny behandling för patienter med svår, okontrollerad astma. Behandling med TLA har visat sig kostnadseffektiv enligt bland annat National Institute for Health and Care Excellence (NICE), samt svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

 

Om Airsonett
Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se

Patientundersökning: 97% har bättre livskvalitet med Airsonett
15 November, 2019

Airsonett högre livskvalitet med astma'

Airsonett lägre medicinering astma

Vi har under året genomfört en undersökning bland patienter med allergisk astma som använder Airsonett Air4, och vi är rätt stolta över svaren, om vi får säga det själva.

En majoritet av de tillfrågade har svarat, och av dem så uppger hela 97% (!) att de har bättre livskvalitet med behandlingen. En majoritet av de som svarat uppger att de har mycket bättre livskvalitet. Dessutom uppger 66% att de har kunnat minska sin övriga medicinering.

Vi vill betona att detta är en enkät som vi på Airsonett har utfört, inte en klinisk studie. Vill ni läsa mer om våra kliniska studier så finns de samlade här: https://airsonett.eu/sv/clinical-evidence/

Nytt avtal för Airsonett: patienter med svår allergisk astma i Västra Götalandsregionen kan nu få behandling med TLA via landstinget
20 September, 2019

Västra Götalandsregionen är den senaste i raden av regioner i Sverige att teckna avtal med Airsonett gällande behandling med TLA. Stockholms Läns Landsting och Region Östergötland har sedan tidigare avtal på plats. Avtalet gäller förskrivning av företagets unika behandling, Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA), som bygger på att patienter med svår allergisk astma behandlas med partikelfri luft. Behandling med TLA finns sedan 2015 med i de nationella riktlinjerna för astmabehandling vid svår allergisk astma, och är idag förskrivet till fler än 600 patienter i Sverige med goda resultat. Antalet patienter som får behandlingen har vuxit snabbt de senaste åren.

”Vi är glada för att Västra Götalandsregionen, Sveriges näst största region, nu tecknar avtal med Airsonett. Det är ytterligare ett bevis på att behandling med TLA fått bred acceptans inom svensk astmavård. Vi ser fram emot att kunna hjälpa fler patienter med allergisk astma i ytterligare regioner”, säger Anders Due-Boje, VD Airsonett AB.

 

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

 

Om svår okontrollerad astma
Patienter med svår, okontrollerad astma, behandlad enligt Global Initiative for Asthma (GINA) steg 4/5 utgör ungefär 3% av alla patienter med kronisk astma, enligt de senaste befolkningsstudierna som gjorts med hjälp av databaser över behandlingar och förskrivningar. Dessa patienter står dock för en betydligt större del av de astmarelaterade kostnaderna och resursanvändandet inom sjukvården. Typiska behandlingsalternativ för dessa patienter består av höga doser av inhalerade kortikosteroider (ICS) och långverkande β2-agonister (LABA) och/eller systemiska kortikosteroider. På senare år har det utvecklats ett flertal nya preparat för behandling av svår astma, och vissa av dessa preparat, som anti-immunuglobulin E och anti-interleukin 5, har inkluderats i steg 5 i den senaste GINA-rekommendationen. Kostnaderna för behandling med dessa preparat är emellertid väldigt höga. Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA) är en relativt ny behandling för patienter med svår, okontrollerad astma. Behandling med TLA har visat sig kostnadseffektiv enligt bland annat National Institute for Health and Care Excellence (NICE), samt svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Region Östergötland tecknar centralt avtal med Airsonett gällande behandling med TLA för patienter med svår allergisk astma
8 juli, 2019

Region Östergötlands expertgrupp för andningsorgan har sedan 2016 rekommenderat Airsonett TLA som tilläggsbehandling för vuxna och barn från 6 år med svår allergisk astma, som trots optimal läkemedelsterapi inte fått kontroll över sin sjukdom. Förskrivning har hittills varit begränsad till Allergicentrum Linköping. Med det nya centrala avtalet möjliggörs förskrivning av TLA i hela Region Östergötland, vilket medverkar till att ge jämlik vård i hela regionen.

”Avtalet med Region Östergötland är ytterligare ett kvitto på att behandling med Airsonett TLA får allt mer acceptans i vården. Vi räknar med att ytterligare två-tre större regioner tecknar liknande avtal med oss under hösten”, säger Anders Due-Boje, VD Airsonett AB.

 

Om svår okontrollerad astma
Patienter med svår, okontrollerad astma, behandlad enligt Global Initiative for Asthma (GINA) steg 4/5 utgör ungefär 3% av alla patienter med kronisk astma, enligt de senaste befolkningsstudierna som gjorts med hjälp av databaser över behandlingar och förskrivningar. Dessa patienter står dock för en betydligt större del av de astmarelaterade kostnaderna och resursanvändandet inom sjukvården. Typiska behandlingsalternativ för dessa patienter består av höga doser av inhalerade kortikosteroider (ICS) och långverkande β2-agonister (LABA) och/eller systemiska kortikosteroider. På senare år har det utvecklats ett flertal nya preparat för behandling av svår astma, och vissa av dessa preparat, som anti-immunuglobulin E och anti-interleukin 5, har inkluderats i steg 5 i den senaste GINA-rekommendationen. Kostnaderna för behandling med dessa preparat är emellertid väldigt höga. Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA) är en relativt ny behandling för patienter med svår, okon-trollerad astma. Behandling med TLA har visat sig kostnadseffektiv enligt bland annat National Institute for Health and Care Excellence (NICE), samt svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

 

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

 

Om Airsonett
Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se

Airsonett stödjer appen Allergidagboken – underlättar vård av allergisk astma
1 Mars, 2019

Den nya appen Allergidagboken har utvecklats för IOS och Android i samarbete mellan MACVIA-LR och ARIAR, ett övervakande europeiskt nätverk inom allergi. Appen är ett viktigt hjälpmedel för effektiv behandling av svår allergisk astma eftersom den underlättar för patienter att hålla reda på sina symptom. Appen kan laddas ner på denna länk (https://itunes.apple.com/se/app/allergidagboken-av-macvia-aria/id983596216?mt=8 https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.peercode.allergydiary&hl=en ) och på Airsonetts webbsida.

”För att sjukvården ska ha möjlighet att följa de dagliga förändringarna är vikten av någon form av symptomdagbok stor. Detta kan med lätthet ske via appen Allergidagboken. Studier har visat på positiva resultat med denna form av allergidagbok eftersom det tydliggör symptomförändringar över tid och blir lättåskådligt både för användaren och sjukvården” säger Therese Sterner, Leg. Allergi, Astma och KOL-sjuksköterska med Hudspecialisering.

Anders Due-Boje, VD på Airsonett, håller med: ”I all behandling är det av yttersta vikt att patienterna kan dokumentera sina symptom. Vi stödjer den här appen, för att hjälpa patienterna att enkelt kunna hålla reda på sina symptom så att sjukvården kan erbjuda optimala vårdinsatser för varje patient.”

Airsonett är en unik behandling för allergisk astma
Airsonett’s teknik TLA innebär att allergiska astmapatienter behandlas med 99,5% ren luft i andningszonen när de sover eller vilar, vilket ger bevisat högre livskvalitet utan medicinska biverkningar. Tekniken är kliniskt dokumenterad under flera år och vinner nu mark i många landsting.

”I egenskap av min roll som Allergisjuksköterska, både i landstingets regi och som konsult, har jag sedan 2007 följt barn och vuxna med svår astma som fått en Airsonett installerad. Att sova under en Airsonett har med något enstaka undantag medfört en enormt positiv skillnad för den enskilde patienten men också för dennes familj. Att sova ostört utan hosta och klåda under en hel natt ökar möjligheten till en bättre vardag. Barn och tonåringar som plötsligt är glada och nästan symtomfria, gör att jag önskar att många fler skulle få prova denna behandling.” säger Therese Sterner, Leg. Allergi, Astma och KOL-sjuksköterska med Hudspecialisering.

Ladda ner pressmeddelandet som pdf.

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu


Region Skåne inför Airsonetts teknik TLA som riktlinje för behandling av svår astma
22 Januari, 2019

Region Skåne har uppdaterat sina riktlinjer för behandling av patienter med svår allergisk astma. Airsonett och behandling med TLA (Temperatur-reglerat laminärt luftflöde) har tilldelats egna riktlinjer baserat på den primära indikationen att förhindra så kallade astma-attacker (exacerbationer). Riktlinjerna är fastställda av hälso- och sjukvårdsdirektören Region Skåne.

Behandling med Airsonett TLA kan i region Skåne förskrivas av läkare med specialistkompetens inom allergi-, lung-, eller barnmedicin och erfarenhet av att behandla svår allergisk astma.

För fullständiga riktlinjer Airsonett TLA, Region Skåne:
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/medicinska-omraden/allergi/#30699

”Airsonett och behandling med TLA finns sedan 2015 med i de nationella riktlinjerna för astmabehandling. Att Region Skåne nu inför egna riktlinjer för Airsonett TLA är ett ytterligare bevis på den positiva effekt behandlingen har på patienter med svår allergisk astma”, säger Anders Due-Boje, VD Airsonett AB.

Om svår okontrollerad astma
Patienter med svår, okontrollerad astma, behandlad enligt Global Initiative for Asthma (GINA) steg 4/5 utgör ungefär 3% av alla patienter med kronisk astma, enligt de senaste befolkningsstudierna som gjorts med hjälp av databaser över behandlingar och förskrivningar. Dessa patienter står dock för en betydligt större del av de astmarelaterade kostnaderna och resursanvändandet inom sjukvården. Typiska behandlingsalternativ för dessa patienter består av höga doser av inhalerade kortikosteroider (ICS) och långverkande β2-agonister (LABA) och/eller systemiska kortikosteroider. På senare år har det utvecklats ett flertal nya preparat för behandling av svår astma, och vissa av dessa preparat, som anti-immunuglobulin E och anti-interleukin 5, har inkluderats i steg 5 i den senaste GINA-rekommendationen. Kostnaderna för behandling med dessa preparat är emellertid väldigt höga. Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA) är en relativt ny behandling för patienter med svår, okon-trollerad astma. Behandling med TLA har visat sig kostnadseffektiv enligt bland annat National Institute for Health and Care Excellence (NICE), samt svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Ladda ner pressmeddelandet som pdf.

För mer information:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: +46 70 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

Airsonett Air4 ger förbättrad livskvalitet efter 3 månaders behandling
11 Januari, 2019

En oberoende studie av användande av Airsonett Air4 och tekniken Temperature-controlled Laminar Airflow (TLA) har studerat tiden det tar att nå effekt (time to onset) för behandling av patienter med svår, okontrollerad astma. Studien är gjord av Professor Leif Bjermer (avdelningen för Lungmedicin och Allergologi, Universitetssjukhuset i Lund) och sammanfattar att nattlig behandling med TLA levererar statistiskt signifikant, och kliniskt relevant, förbättrat resultat i form av livskvalitet, beräknat enligt AQLQ. Förbättrad livskvalitet uppnås inom 3 månader och behandlingssvar på sömn erhålls redan efter en månad.

”Eliminering av allergen är en av hörnstenarna inom behandling av astma. En snabb responstid på behandling är viktig i ett kliniskt perspektiv då det möjliggör att ta korrekta beslut redan efter en kort testperiod. Studien har gett mycket tillfredställande resultat”, säger Leif Bjermer, Professor på avdelningen för Lungmedicin och Allergologi, Universitetssjukhuset i Lund.

”Vi har sett tidigare indikationer på att klinisk effekt vid behandling med TLA uppnås efter 3-6 månader. Att vi nu har detta dokumenterat inom tre månader och efter en månad när det gäller sömn är fantastiskt”, säger Anders Due-Boje, VD Airsonett AB.

Ladda ner hela studien här: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0954611118303950?dgcid=coauthor

Om svår okontrollerad astma

Patienter med svår, okontrollerad astma, behandlad enligt Global Initiative for Asthma(GINA) steg 4/5 utgör ungefär 3% av alla patienter med kronisk astma, enligt de senaste befolkningsstudierna som gjorts med hjälp av databaser över behandlingar och förskrivningar. Dessa patienter står dock för en betydligt större del av de astmarelaterade kostnaderna och resursanvändandet inom sjukvården.Typiska behandlingsalternativ för dessa patienter består av höga doser av inhalerade kortikosteroider (ICS) och långverkande β2-agonister (LABA) och/eller systemiska kortikosteroider. På senare år har det utvecklats ett flertal nya preparat för behandling av svår astma, och vissa av dessa preparat, som anti-immunuglobulin E och anti-interleukin 5, har inkluderats i steg 5 i den senaste GINA-rekommendationen. Kostnaderna för behandling med dessa preparat är emellertid väldigt höga. Temperature-controlled laminar airflow (TLA) är en relativt ny behandling för patienter med svår, okontrollerad astma. Behandling med TLA har visat sig kostnadseffektiv enligt National Institute for Health and Care Excellence (NICE), samt svenska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

Ladda ner pressmeddelandet som pdf.

För mer information:

Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: +46 70 526 03 00

E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

2018

Artikel i Expressen: Airsonett hjälper Alexander till ett bättre liv
November 16, 2018

 

Airsonett Air4 hjälper Alexander Nyberg från Växsjö till ett bättre liv

Det svenska bolaget Airsonetts unika luftrenare hjälper allt fler att blir bättre i sin allergiska astma. För sjuårige Alexander Nyberg från Växjö förändrades livet helt.

Läs hela artikeln här.

Den allergiska astman förde med sig eksem som fick Alexanders sju första år i livet att vara ett konstant kliande. Efter att han fått en luftrenare från Airsonett installerad hemma har problemen försvunnit.

Alexander ser maskinen som en kär kompis och kallar den för giraffen, eftersom den med sin långa ”hals” påminner om just en giraff.

– Nu behöver jag inte stanna hemma från skolan, säger Alexander Nyberg, 7 år.

– Den är det bästa som hänt oss. Alexander får en chans att vara som ett vanligt barn, säger mamma Rebecca.

Patenterad teknik
Airsonett använder en patenterad teknik som förkortas TLA och innebär att användaren sover i en hyperren zon där 99 procent av alla partiklar och allergen såsom kvalster är borta. Den allergenfria nattsömnen innebär att användaren slipper problem även resten av dygnet eftersom kroppen fått vila ut.

Airsonetts luftrenare är rekommenderad av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska barnläkarföreningen.

– Det känns fantastiskt att kunna hjälpa Alexander och hans familj. Förskrivningen av Airsonett ökar och börjar bli en accepterad behandlingsmetod, säger Airsonetts vd Anders Due-Boje.

– Det var en sjuksköterska på landstinget som berättade om luftrenaren. Nu när vi provat den önskar vi att vi vetat det tidigare. Eftersom den fungerar så bra vill vi sprida det och hjälpa andra, säger mamma Rebecca.

För mer information:
Anders Due-Boje, vd Airsonett anders.due-boje@airsonett.se tel: 0705-260300

Läs mer på: http://www.airsonett.se/

Fakta:

Airsonett skapar en zon av luft som är till 99 procent fri från allergener. Patienten andas in den hyperrena luften under natten och får bättre motståndskraft under dagen.

Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska barnläkarföreningen rekommenderar vid behandling av astma den patenterade teknik, TLA (temperaturreglerat laminärt luftflöde), som Airsonett använder sig av.

Cirka 10 procent av vuxna och 9 procent av barn har astma (inflammation i luftrörens slemhinnor).

Airsonett AIR4 maintains good control of severe allergic asthma after withdrawal of omalizumab July 11, 2018

An independent study by Professor C. Wang concludes in the title of the study “A nocturnal temperature controlled laminar flow device (TLA) maintains good control of severe allergic asthma(SAA) after withdrawal of Omalizumab therapy”. The study will be published in a poster session at ERS on Asthma Management session on Sunday 16 September 2018.

“We are naturally very positive to these interesting data and look forward to feedback from the health care sector” says Anders Due-Boje, CEO at Airsonett AB.

Airsonett AB is a medical device company with a unique technology developed to treat patients with severe asthma. The company is active in Europe, the US and recently signed a major co-operation agreement with a Chinese distributor. The company’s product Airsonett AIR4 is a clinically validated, non-pharmaceutical treatment of asthma, which reduces allergens and other airborne irritants from the patient’s breathing zone during the nightly sleep.

Airsonett AB announces that the company has appointed Anders Due-Boje as its new CEO July 4, 2018

Airsonett AB is a medical device company with a unique technology developed to treat patients with severe asthma. The company is active in Europe, the US and recently signed a major co-operation agreement with a Chinese distributor. The company’s product Airsonett AIR-4 is a clinically validated, non-pharmaceutical treatment of asthma, which reduces allergens and other airborne irritants from the patient’s breathing zone during the nightly sleep.

Anders Due-Boje took up his position as CEO in 18 June. Anders has experience in developing both SME’s and larger corporations on a global level in the Medical Device and Information Industry and he has a strong sales and marketing focus. Anders has had leading positions within various companies, among others Neoventa Medical, GN Netcom och Motorola.

“Anders has more than 25 years’ international experience from management positions in the Medical Device and Information industry and he will be able to assist the company to take the next step in a successful development” says Magnus Lundberg, Chairman at Airsonett AB.

Airsonett recently signed agreement with distributor in Germany April 26, 2018

“Germany is one of our key markets so we are pleased to have signed a distribution agreement with the medical device company OxyCare GmbH. The company is dedicated to promote and launch Airsonett AIR4 on the German market. OxyCare will not only market AIR4 but also handling all logistics,installations and training for the German market. We are very pleased that we now have a partner that can introduce the AIR4 in Germany and help more people benefit from this treatment.” says Jonas Båghammar, VP Business Development at Airsonett AB.

Airsonett AB is a medical device company with a unique technology developed to treat patients with severe allergic asthma or eczema. The company is active in Europe, the US and recently signed a major co-operation agreement with a Chinese distributor. The company’s product Airsonett AIR4 is a clinically validated, non-pharmaceutical treatment, which reduces allergens and other airborne irritants from the patient’s breathing zone during the nightly sleep.

New eczema study with Airsonett AIR4 published March 13, 2018

Promising results from an independent prospective pilot study lead by Dr. Claudia Gore, Imperial College, London has recently been published. The study showed that treatment with Temperature controlled Laminar Airflow (TLA; Airsonett AIR4) can lead to a significant clinical improvement in children and adolescents with severe allergic eczema, with accompanying reduction in medication usage.

Allergic eczema (also called atopic dermatitis) is a chronic inflammatory skin disease affecting up to 20% of children. Severe allergic eczema inflicts a substantial burden on patients and their families. Children and parents are burdened with time-consuming topical treatment regimens. In addition, many families must deal with a significant loss of sleep related to night-time itching and scratching.

The TLA device has previously been shown to significantly reduce the number of inhaled allergens and other potential trigger factors in the breathing zone over night, leading to decreased symptoms and improved quality of life in patients suffering from allergic asthma.

The current study was designed to evaluate the effectiveness of overnight treatment with the TLA device (Airsonett AIR4) in children and adolescents with severe allergic eczema over a 12-month period.

Fifteen children (2-16 years) with longstanding severe allergic eczema (atopic dermatitis) were followed during a 12-month treatment period. The study results included significant improvements in SCOR ring of Atopic Dermatitis (SCORAD) index, Investigator Global Assessment (IGA) and Family
Dermatology Quality of Life index (FDQLI) after 12 months treatment. Importantly, the clinical improvement was accompanied by a reduction in the use of potent topical corticosteroids.

“We have many reports from patients with severe allergic eczema whose symptoms have improved substantially with AIR4 and it is very positive that this study supports those observations.” says JonasBåghammar, VP Business Development at Airsonett AB.

2017

Treatment with Airsonett AIR4 has sustained benefit in children and adolescents with severe allergic eczema (atopic dermatitis) June 21, 2017

Promising results from an independent prospective pilot study lead by Dr. Claudia Gore, Imperial College, London, was presented Tuesday afternoon at the ongoing EAACI congress in Helsinki. The study showed that treatment with Temperature controlled Laminar Airflow (TLA; Airsonett) can lead to a significant clinical improvement in children and adolescents with severe allergic eczema, with accompanying reduction in medication usage.

Allergic eczema (also called atopic dermatitis) is a chronic inflammatory skin disease affecting up to 20% of children. Severe allergic eczema inflicts a substantial burden on patients and their families. Children and parents are burdened with time-consuming topical treatment regimens. In addition, many families have to deal with a significant loss of sleep related to night-time itching and scratching.

The TLA device has previously been shown to significantly reduce the amount of inhaled allergens and other potential trigger factors in the breathing zone over night, leading to decreased symptoms and improved quality of life in patients suffering from allergic asthma.

The current study was designed to evaluate the effectiveness of overnight treatment with the TLA device (Airsonett) in children and adolescents with severe allergic eczema over a 12-month period. Fifteen children (2-16 years) with longstanding severe allergic eczema (atopic dermatitis) were followed during a 12-month treatment period. The study results included significant improvements in SCOR ring of Atopic Dermatitis (SCORAD) index, Investigator Global Assessment (IGA) and Family Dermatology Quality of Life index (FDQLI) after 12 months treatment. Importantly, the clinical improvement was accompanied by a reduction in the use of potent topical corticosteroids.

Airsonett AIR4 can generate significant cost savings while still maintaining asthma-related quality of life according to an independent expert review February 22, 2017

An independent expert review authored by John O Warner, Professor of Paediatrics, Imperial College London, was today published on-line in Therapeutic Advances in Respiratory Disease. The review concludes that temperature-controlled laminar airflow (TLA) treatment
(Airsonett AIR4) improves asthma-related quality of life, reduces airway inflammation and the
frequency of severe asthma exacerbations in patients with severe allergic asthma. As these patients might otherwise be considered for treatment with expensive biologicals, Prof Warner suggest that employment of Airsonett AIR4 in this patient population could generate significant cost savings while still maintaining quality of life.

Prof Warner has an extensive knowledge of paediatric allergic diseases and a vast experience of
using the Airsonett device both in a clinical and research setting. He was a key member of the
scientific advisory board designing and over-seeing the conduct of the pivotal 12-month trial and he also lead the scientific team that conducted the health economic analysis recently published.
In addition to the comprehensive review of the scientific evidence supporting the efficacy of Airsonett AIR4, Prof Warner also highlights that patients and families are welcoming recommendations on relevant allergen avoidance strategies and that ‘families were very keen to be enrolled’ in the Airsonett study he conducted.

─ As a non-invasive, home based, drug free treatment, Airsonett AIR4 is an attractive therapy
for allergic asthma patients. We welcome this independent expert review by Professor John O
Warner reinforcing the value that we believe Airsonett AIR4 can bring to patients, their families
and the health care system, says Fredrik Werner, CEO, Airsonett AB.

2016

Airsonett increases its focus on global commercial expansion November 23, 2016

Airsonett AB is expanding its International Sales Organization to increase the rate of its commercial expansion by recruiting a new VP Sales and Marketing and appointing a VP Distributor Sales and Business Development. Recently a number of independent expert groups, both in Sweden and the UK, have published positive evaluations of the company’s innovative home based asthma treatment, Airsonett AIR4.1-4 Airsonett AIR4 has in clinical evidence been shown to further reduce airway inflammation and asthma symptoms leading to a significantly better quality of life when added to patients with allergic asthma that remains poorly controlled despite taking conventional pharmacological treatments.

”I am excited to announce that we have been able to recruit Per Persson to lead our International
Sales Organisation as our new Vice President Sales & Marketing. Per brings more than 25 years’ of
international experience from leading positions within both Sales and Marketing in the Medical
Device industry. Most recently he held the position as Vice President Sales at Atos Medical. Per has a strong winning attitude and a personality that will complement and enhance our ability to meet the needs of our customers as we continue to grow” says Fredrik Werner, CEO.

“Sometimes you discover a technology that is adding a huge benefit for patients” says Per Persson.
“With the technology offered by Airsonett you are combining the best of worlds; an easy to use medical device that offers additional clinical efficacy with no risk for pharmacological side effects. In the coming years we will focus our efforts on developing our commercial activities and ensure increased access for patients suffering from allergic diseases to this leading technology.”

Jonas Båghammar, who previously had the position of Vice President Sales and Marketing, has beenappointed to take on the new position as Vice President of Distributor Sales and BusinessDevelopment to further broaden and strengthen the opportunities in new markets as well as developing prosperous synergetic business opportunities.

Professor Karl-Christian Bergmann, Charité – Berlin, presented Airsonett data at Allergo 2016 in Cologne April 12, 2016

At Allergo-Update’s annual meeting in Cologne, Prof Karl-Christian Bergmann, Charité –
Universitätsmedizin, Berlin, presented the latest Airsonett data as part of his speech on
Aerobiology. Professor Bergmann pointed out that according to a recent publications,
Airsonett treatment (TLA) decreases the number of emergency emissions and exacerbations
for patients with severe allergic asthma. Moreover, for patients with poorly controlled
asthma, TLA can significantly improve their airway inflammation, reported Prof Bergmann.

Airsonett AIR4 a cost-effective, drug-free alternative for patients with severe allergic asthma March 23, 2016

An economic analysis, published today in published in BMJ Open Respiratory Research finds Airsonett AIR4 to be a cost-effective addition to treatment options in patients with uncontrolled severe allergic asthma. For high-risk individuals with more severe and less well controlled asthma the use of Airsonett AIR4 to reduce incidence of hospitalisation would be a cost saving to the NHS.

Continuous allergen exposure is a major risk factor of frequent symptoms and exacerbations for patients with allergic asthma. Airsonett AIR4 is a non-pharmacological treatment that uses the unique, patented Temperature controlled Laminar Airflow (TLA) technology to significantly reduce allergens and other airborne irritants from the patient’s breathing zone during night. It has been shown that TLA treatment significantly can reduce allergen exposure and airway inflammation leading to a significantly improved health-related quality of life in patients suffering from poorly controlled severe allergic asthma.

A recently published clinical trial by Professor Uwe Schauer et al. showed that TLA treatment may improve asthma control and reduce exacerbations, emergency room visits and hospitalisations. In the current study, Professor John O Warner and his team used the health service utilisation reported by Schauer et al and English health service costs to quantify the cost-effectiveness of using TLA as an add-on to standard asthma management drug therapy in the UK. The analysis, described in detail in the paper published today in BMJ Open Respiratory Research, conclude that TLA is a cost-effective treatment. For high-risk individuals with more severe and less well controlled asthma the avoidance of two hospital admissions (via A&E or general admission) or one ICU admission per year would result in TLA treatment being cost saving to the NHS.

The current study demonstrates the value of using TLA treatment to prevent exacerbations from the perspective of both the wellbeing of the patient and the economic advantage to the NHS. For patients with uncontrolled severe allergic asthma TLA is a drug-free alternative that may complement or obviate the need for use of expensive and/or potent drug therapies that are associated with a greater risk of side effects, says Professor John O Warner, Professor of Paediatrics, Imperial College London

For the patient cohort as a whole the incremental cost-effectiveness ratio (ICER) was calculated to £8,998 per QALY gained i.e. within the £20,000/QALY cost-effectiveness benchmark used by the National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). The sensitivity analysis performed indicates that ICER values range from £15,829/QALY for the least severe patients through to TLA treatment being dominant i.e. cost saving as well as improving quality-of-life, for individuals with the most severe and poorly controlled asthma.

We are very pleased with the results that will be very valuable in our discussions with NHS and health care organisations within and outside the UK, says Fredrik Werner, CEO, Airsonett AB.