FAQ

Vi finns här för att hjälpa dig. Här hittar du de vanligaste frågorna om Airsonett Air4. Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor.
Allmänna frågor om Airsonett Air4

För vilken typ av patienter är Airsonett Air4 en lämplig behandling?

Generellt passar behandlingen väl för patienter med okontrollerad allergisk astma där allergin oftast drivs av inomhusallergener som kvalster och pälsdjur – men förvärras av andra allergener, som tex pollen.

Hur kan behandling med Airsonett Air4 lindra symptom på allergisk astma?

Det finns flera placebokontrollerade dubbelblinda studier som visar klinisk effekt. De vanligaste förbättringarna hos patienter beskrivs ofta som:
> lättare att andas med mindre hosta och pip i bröstet
> bättre sömn, mindre trött och sliten
> mindre symptom från andra allergiska sjukdomar som tex. nästäppa
> bättre koncentrationsförmåga och mindre frustration
> mindre rädsla för astmaattacker

Finns det några medicinska biverkningar?

Nej.

Hur förskrivs Airsonett Air4?

Behandlingen förskrivs av barnspecialist, allergolog, lungläkare eller hudläkare. Har du frågor om hur det fungerar i din region? Ta gärna kontakt med oss på Airsonett så hjälper vi till.

Kan jag sluta ta min förskrivna medicinering när jag får behandling med Airsonett Air4?

Om du har fått en diagnos och förskriven medicin, kontakta alltid din läkare innan du ändrar eller minskar din medicinering. Kliniska bevis har fokuserat på Airsonett Air4 i kombination med regelbundna farmakologiska behandlingar. Det innebär att du ska använda din Airsonett Air4 varje natt i kombination med ordinerad medicinering. Vid eventuell osäkerhet, kontakta din läkare.

Kan jag få behandling med Airsonett Air4 samtidigt som jag får annan medicinering?

Ja. Behandlingen interagerar inte med annan medicinering.

Är TLA-behandlingen säker?

Ja. Airsonett Air4 är registrerad som medicinsk utrustning med bevisad kvalitet och ger inga medicinska biverkningar. TLA-behandlingens säkerhet och effektivitet har utvärderats, som tilläggsbehandling, hos mer än tusen patienter i både sjukvården och kliniska studier.

Är Airsonett Air4 säker under graviditet, amning och för små barn?

Airsonett Air4 innehåller inga ämnen som kan påverka graviditeten, amningen eller barn. De kliniska undersökningar som finns för Airsonett Air4 är inte inriktade på kvinnor som var gravida, ammar eller små barn.

Hur kan behandling över natten med Airsonett Air4 ha effekt, när jag exponeras för allergener även under dagen?

Studier har visat att metoden fungerar med behandling enbart under natten. Eftersom du inte exponeras för allergener/partiklar under nattens sömn så genererar behandlingen bättre förutsättningar att möta den dagliga exponeringen.

Vad är skillnaden mellan Airsonett Air4 och en luftrenare?

Airsonett Air4 fokuserar på att rena andningszonen från irriterande partiklar och allergener medan en traditionell luftrenare försöker rena hela rummet. Tekniska studier som jämför teknikerna visar på upp till 100 ggr mindre exponering av partiklar med hjälp av den unika, patenterade tekniken TLA.

Resultat

Hur snabbt verkar behandlingen vid allergisk astma?

Man kan normalt se positiv effekt redan efter någon vecka. Studier visar på markant förbättring av sömn efter circa en månad och full effekt på symptom efter circa tre månaders behandling. Airsonett rekommenderar behandling i minst sex månader, följt av utvärdering. Om man slutar att behandla med TLA avtar effekten gradvis.

Finns klinisk bevisad effekt även vid atopiska eksem?

Öppna studier visar effekt, och det pågår en stor placebokontrollerad dubbelblind studie i England där man vetenskapligt studerar metodens effekt.

Vilka positiva resultat har man sett vid behandling av atopiska eksem?

Måttliga till svåra eksempatienter där sjukdomen är driven av allergi mot inomhusallergener tycks vara den grupp som svarar bäst på Airsonett Air4.
Patienterna förbättras genom:
> reducerade eksemområden
> minskad rodnad och intensitet
> bättre sömn och allmäntillstånd
> mindre klåda

Hur använder jag Airsonett Air4?

Är det svårt att installera och använda Airsonett Air4?

Nej. Airsonett Air4 är enkel att installera och använda i ditt hem. Filtret byts var sjätte månad vilket du enkelt gör själv, och nya filter levereras automatiskt.

Måste jag behandlas med Airsonett Air4 varje natt?

Mer sammanhängande tid under Airsonett Air4 ger bättre och snabbare effekt. Att missa någon dag i veckan eller några dagar i månaden tycks inte nämnvärt hämma effekten.

Behöver jag sätta på Airsonett Air4 innan jag går och lägger mig?

Vi rekommenderar att du använder timer-funktionen (se bruksanvisningen) för att ställa in din Airsonett Air4 att starta innan du normalt går och lägger dig. Om du föredrar att inte använda timerfunktionen så måste du komma ihåg att sätta på/stänga av den varje kväll/morgon.

Behöver jag sova i samma position under hela natten, eller fungerar Airsonett Air4 även om jag rör mig när jag sover?

Airsonett Air4 skapar en distinkt ren zon som täcker andningszonen i bredd och volym. Den rena zonen täcker även rörelser i sidled. Därför behöver du inte sova i exakt samma position.

Jag vill åka på semester i en vecka eller två (utan Airsonett Air4). Kommer min astma att komma tillbaka?

Rådfråga alltid din läkare om du är osäker i detta avseende. Ökade symtom kan vara väldigt individuellt och beror också på längden på semester och vilket klimat du ska åka till.

Mitt barn sover ofta över hos vänner. Kommer det att påverka hans / hennes Airsonett Air4-behandling?

Rådfråga alltid din läkare om du är osäker i detta avseende. Ökade symtom kan vara väldigt individuellt och beror också på vilken typ av miljö ditt barn kommer att besöka.

Hur Airsonett Air4 fungerar

Hur fungerar TLA-behandlingen?

Tack vare den till 99,5% partikelfria luften i andningszonen, när du sover under apparaten nattetid, så reduceras exponeringen mot allergener signifikant – vilket visat sig minska inflammation i luftvägar och hud och därför lindras symptom över tid.

Låter Airsonett Air4 mycket? Kommer den att störa min sömn?

Airsonett Air4 har en låg ljudnivå på ≤38dB (A). Det motsvarar ungefär ljudet från en vanlig dator.

Renar Airsonett Air4 luften även i hela rummet?

Airsonett Air4 fokuserar på att rena luften i andningszonen. Reningseffekten i hela rummet kommer att likna en vanlig luftrenare med motsvarande luftflödeshastighet och filterkvalitet. Reningseffekten kommer emellertid att vara ungefär 100 gånger bättre inom andningszonen jämfört med hela rummet.

Hur lång tid tar det innan Airsonett Air4 fungerar från att jag startar den?

Airsonett Air4 kommer att ge full effekt inom fem minuter efter start.

Hur mycket ström förbrukar en Airsonett Air4?

Den genomsnittliga energiförbrukningen motsvarar en 60 W glödlampa.

Kan jag sova med öppet fönster, eller använda en fläkt när det är varmt när jag använder Airsonett Air4?

Se bruksanvisningen för instruktioner hur du undviker luftrörelser i rummet som kan störa funktionen.

Kommer jag att känna ett drag av kall luft över huvudet?

Nästan inga användare upplever drag från Airsonett Air4. Men om du upplever drag eller en kall känsla kan du minska kylningen (se Bruksanvisningen för detaljer).

Kan jag flytta Airsonett Air4 när jag städar rummet?

Airsonett Air4 ska stå på samma plats över din säng. Om du flyttar på den eller på sängen, se till så att den är placerad över huvudkudden. Läs mer om hur du placerar den i bruksanvisningarna.

Underhåll

Hur ofta behöver filtret på Airsonett Air4 bytas? Är det svårt att byta det?

Var sjätte månad behöver filtret bytas ut. Om filtret inte byts kommer Airsonett Air4 att sluta fungera efter 7 månader. Det är enkelt att byta filter och tar bara några minuter (se bruksanvisningen).

Airsonett Air4 startar inte / gör ett konstigt ljud / varningslampan tänds / etc

Felsökning beskrivs i bruksanvisningen.

Hur rengör jag min Airsonett Air4?

Rengöringsanvisningarna beskrivs i bruksanvisningen.