FAQ

Vi finns här för att hjälpa dig. Här hittar du de vanligaste frågorna om Airsonett Air4. Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor.
Allmänna frågor om Airsonett Air4

Man kan normalt se positiv effekt redan efter någon vecka. Studier visar på markant förbättring av sömn efter ca 1 månad och full effekt på symptom efter ca 3 månaders behandling. Airsonett rekommenderar behandling i minst 6 månader, därefter utvärdering. Effekten avtar så småningom när man slutar att behandla med TLA.

Finns det några medicinska biverkningar med Airsonett Air4?

Det finns flera placebokontrollerade dubbelblinda studier som visar klinisk effekt. De vanligaste förbättringarna hos patienter beskrivs ofta som:

> lättare att andas med mindre hosta och pip i bröstet

> bättre sömn, mindre trött och sliten

> mindre symptom från andra allergiska sjukdomar som tex. nästäppa

> bättre koncentrationsförmåga och mindre frustration

> mindre rädsla för astmaattacker

Hur kan behandling över natten med Airsonett Air4 ha effekt, när jag exponeras för allergener även under dagen?

Det har visat sig i studier att metoden fungerar med behandling enbart på natten. Eftersom du inte exponeras för allergener/partiklar under nattens sömn så verkar behandlingen generera bättre förutsättningar att möta den dagliga exponeringen.

Är Airsonett Air4 säker under graviditet, amning och för små barn?

Airsonett Air4 innehåller inga ämnen som kan påverka graviditeten, amningen eller barnet. De kliniska undersökningar som finns för Airsonett Air4 är inte inriktade på kvinnor som var gravida, ammar eller små barn.

För vilken typ av patienter är Airsonett Air4 en lämplig behandling?

Ja. Airsonett Air4 är registrerad som medicinsk utrustning och ger inga medicinska biverkningar. Behandling med Airsonett TLA rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. TLA-behandlingens säkerhet och effektivitet har utvärderats, som tilläggsbehandling, hos mer än tusen patienter i både sjukvården och kliniska studier.

Är TLA-behandlingen säker?

Hur kan behandling med Airsonett Air4 lindra symptom på allergisk astma?

Vad är skillnaden mellan Airsonett Air4 och en luftrenare?

Airsonett Air4 fokuserar på att rena andningszonen från irriterande partiklar och allergener medan en traditionell luftrenare försöker rena hela rummet. Tekniska studier som jämför teknikerna visar på upp till 100 ggr mindre exponering av partiklar med hjälp av den unika, patenterade tekniken TLA.

Resultat

Hur förskrivs Airsonett Air4?

Kan jag sluta ta min föreskrivna medicinering?

Om du har fått en diagnos och utskriven medicin, kontakta alltid din läkare innan du ändrar eller minskar din medicinering. Kliniska bevis har fokuserat på Airsonett Air4 i kombination med regelbundna farmakologiska behandlingar. Det innebär att du ska använda din Airsonett Air4 varje natt i kombination med ordinerad medicinering. Vid eventuell osäkerhet, kontakta din läkare.

Kan jag få behandling med Airsonett Air4 samtidigt som jag får annan medicinering?

Måttliga till svåra eksempatienter där sjukdomen är driven av allergi mot inomhusallergener tycks vara den grupp som svarar bäst på Airsonett Air4.

Patienterna förbättras genom:
> reducerade eksemområden
> minskad rodnad och intensitet
> bättre sömn och allmäntillstånd
> mindre klåda

Hur använder jag Airsonett Air4?

Mitt barn sover ofta över hos vänner. Kommer det att påverka hans / hennes Airsonett Air4-behandling?

Rådfråga alltid din läkare om du är osäker i detta avseende. Ökade symtom kan vara väldigt individuellt och beror också på vilken typ av miljö ditt barn kommer att besöka.

Jag vill åka på semester i en vecka eller två (utan Airsonett Air4). Kommer min astma att komma tillbaka?

Rådfråga alltid din läkare om du är osäker i detta avseende. Ökade symtom kan vara väldigt individuellt och beror också på längden på semester och vilket klimat du ska åka till.

Behöver jag sätta på Airsonett Air4 innan jag går och lägger mig?

Vi rekommenderar att du använder timer-funktionen (se bruksanvisningen) för att ställa in din Airsonett Air4 att starta innan du normalt går och lägger dig. Om du föredrar att inte använda timerfunktionen så måste du komma ihåg att sätta på/stänga av den varje kväll/morgon.

Hur Airsonett Air4 fungerar

Hur fungerar Airsonett Air4 och TLA-behandlingen?

Tack vare den till 99,5% partikelfria luften i andningszonen, när du sover under apparaten nattetid, så reduceras exponeringen mot allergener signifikant – vilket visat sig minska inflammation i luftvägar och hud och därför lindras symptom över tid.

Är det svårt att installera och använda Airsonett Air4?

Airsonett Air4 har en låg ljudnivå på ≤38dB (A). Det motsvara ungefär en vanlig dator.

Måste jag behandlas med Airsonett Air4 varje natt?

Airsonett Air4 fokuserar på att rena luften i andningszonen. Reningseffekten i hela rummet kommer att likna en vanlig luftrenare med motsvarande luftflödeshastighet och filterkvalitet. Reningseffekten kommer emellertid att vara ungefär 100 gånger bättre inom andningszonen jämfört med hela rummet.

Hur lång tid tar det för Airsonett Air4 att börja fungera efter att den är påslagen?

Airsonett Air4 ger full effekt inom fem minuter efter att du har slagit på den.

Vi rekommenderar att du använder timerfunktionen (se Bruksanvisning) för att ställa in din Airsonett Air4 innan du normalt går och lägger dig. Om du föredrar att inte använda timerfunktionen måste du sätta på / stänga av din Airsonett Air4 varje kväll / morgon.

Hur mycket ström förbrukar en Airsonett Air4?

Den genomsnittliga energiförbrukningen motsvarar en 60 W glödlampa.

Kan jag sova med fönstret öppet / använda en mekanisk fläkt på sommaren eftersom mitt rum blir väldigt varmt?

Bruksanvisningen hjälper dig att undvika luftrörelser i rummet som kan störa funktionen.

Kommer jag att känna ett drag av kall luft över huvudet?

Nästan inga användare upplever drag från Airsonett Air4. Men om du upplever drag eller en kall känsla kan du minska kylningen (se Bruksanvisningen för detaljer).

Kan jag flytta Airsonett Air4 när jag rengör mitt rum?

Airsonett Air4 ska stå på samma plats över din säng. Om du flyttar på den eller på sängen, se till så att den är placerad över huvudkudden. Läs mer om hur du positionerar den i bruksanvisningarna.

Underhåll

Hur ofta behöver filtret på Airsonett Air4 bytas? Är det svårt att byta det?

Var sjätte månad behöver filtret bytas ut. Om filtret inte byts kommer Airsonett Air4 att sluta fungera efter 7 månader. Det är enkelt att byta filter och tar bara några minuter (se bruksanvisningen).

Airsonett Air4 startar inte / gör ett konstigt ljud / varningslampan tänds / etc

Felsökning beskrivs i bruksanvisningen.

Hur rengör jag min Airsonett Air4?

Rengöringsanvisningarna beskrivs i bruksanvisningen.